Minister moet nu inzetten op krimp Schiphol

Het kabinet moet zo snel mogelijk inzetten op verantwoorde krimp van de luchtvaart. Dat stellen Greenpeace, Natuur & Milieu, en de Milieufederatie Noord-Holland na het geklapte overleg van de Omgevingsraad Schiphol (ORS). Nu er geen gedragen advies uit de ORS komt, ligt de bal bij minister van Infrastructuur & Waterstaat Cora van Nieuwenhuizen. Aangezien de regering zich heeft gecommitteerd aan de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs is groei van Schiphol geen optie, aldus de milieuorganisaties.

Het is al langer duidelijk dat de grenzen van milieu, natuur en gezondheid overschreden worden. In de ORS is enkel nog bij de luchtvaartsector voorstander van groei. In de rest van Nederland is er ook nauwelijks draagvlak. Uit recent onderzoek blijkt dat slechts een derde van de Nederlanders nog voor groei van de luchtvaart is.

Cas van Kleef, campagneleider Greenpeace: “De luchtvaartsector voelt het maatschappelijk draagvlak afbrokkelen en probeert in deze onderhandelingen het laatste beetje luchtvaartgroei uit de samenleving te knijpen. Duidelijk is dat als we binnen veilige klimaatgrenzen willen blijven, de CO2-uitstoot van de luchtvaart zo snel mogelijk substantieel naar beneden moet. De enige realistische optie daarvoor is gecontroleerde krimp.”

Marjolein Demmers, directeur Natuur & Milieu: “De vraag naar vliegen is nu onrealistisch hoog door de onhoudbaar lage prijzen. Groei van Schiphol zou helemaal niet nodig zijn als de vliegprijzen een afspiegeling zijn van de werkelijke kosten. De maatschappij draait op voor de kosten van extra Schipholvluchten: klimaatverandering, geluidsoverlast en ultrafijnstof.”

Sijas Akkerman, Natuur en Milieufederatie Noord-Holland en namens de milieubeweging deelnemer aan het ORS: “Het is logisch om een pas op de plaats te maken en eerst de huidige situatie met maximaal 500.000 vluchten wettelijk vast te leggen. Daarna kunnen we een nieuw model voor het meten van geluidshinder invoeren en ambitieuze klimaatafspraken maken. Als je dat doet kun je niet anders dan tot de conclusie komen dat Schiphol niet verder kan groeien en – objectief vanuit klimaat bekeken – zelfs moet krimpen.”

Greenpeace, Natuur & Milieu en Natuur en Milieufederatie Noord-Holland staan voor een klimaatvriendelijk en rechtvaardig luchtvaartbeleid. Op luchtvaartmanifest.nl staat hun gezamenlijke manifest.

Bron: Greenpeace