Minister wil onderzoeksbudget voor dementie verdubbelen

Hugo de Jonge, minister van Volksgezondheid, gaat meer geld investeren in onderzoek naar dementie. Momenteel zijn er ruim 270.000 mensen met dementie. In 2040 is dit aantal verdubbeld tot een half miljoen. 'Indrukwekkende getallen, die vragen om actie,' aldus de minister. 'Als het gaat om een verdubbeling van het aantal mensen met dementie, moeten we ook denken aan het verdubbelen van het budget,' geeft hij aan. Tot 2020 is er 48 miljoen euro beschikbaar, dat bedrag moet dus verdubbelen.

Groot tekort aan budget voor dementie onderzoek

Marco Blom, manager Wetenschappelijk onderzoek en Landelijke hulp bij Alzheimer Nederland, geeft in Goedemorgen Nederland aan dat het geld hard nodig is. 'Er is een groot tekort aan budget voor wetenschappelijk onderzoek, het is bij lange na niet genoeg gezien de omvang van de ziekte. Er is echt nog veel meer geld nodig. Uiteindelijk moet onderzoek leiden tot een manier om dementie te voorkomen of te genezen. Aan de andere kant willen we ook betere verpleeghuiszorg, goede hulp van de huisarts en casemanager en ervoor zorgen dat mensen met dementie zo goed mogelijk thuis kunnen blijven wonen.'

Minister op werkbezoek met casemanager

Op uitnodiging van Alzheimer Nederland bezocht minister de Jonge afgelopen woensdag samen met casemanager Anneke een jong gezin dat te maken heeft met dementie. Het huisbezoek kwam zichtbaar binnen bij de minister en hij was onder de indruk van het maatwerk en de centrale rol van casemanagement. Minister de Jonge: 'De ondersteuning die Anneke biedt is enorm belangrijk voor hen om de zorg thuis vol te kunnen houden en ook ‘gewoon’ een gezin te kunnen zijn.'

Held achter de voordeur

Alzheimer Nederland is blij dat de minister inziet hóe belangrijk casemanagement dementie is. Julie Meerveld, manager belangenbehartiging: 'De casemanager dementie is de held achter de voordeur. Mantelzorgers geven aan dat deze ondersteuning echt noodzakelijk is. Het is de meest effectieve ondersteuning bij dementie thuis. Helaas benutten we de casemanager dementie nog onvoldoende. Wij zullen de minister dan ook blijven adviseren op zijn traject hóe we de rol van de casemanager beter ingebed krijgen. Daar is nog een wereld te winnen, want momenteel maakt slechts 30% van de mensen met dementie gebruik van een casemanager. Het is daarom belangrijk dat huisartsen, verzekeraars en andere professionals vaker verwijzen naar de casemanager. Daarbij hebben we ook de steun nodig van de minister.'

bron: Alzheimer Nederland