Natuurmonumenten gaat gesprek aan met leden over kapbeleid

Natuurmonumenten gaat met de achterban in gesprek over het eigen kapbeleid en stelt daarom de komende periode het kappen van bomen uit. Bomenkap leidt tot stevige discussies en die gaan ook Natuurmonumenten niet ongezien voorbij. Als natuurvereniging beheren zij meer dan 100.000 hectare natuur in Nederland, waarvan een derde deel bos. Dat doet Natuurmonumenten namens ruim 700.000 leden, donateurs en vrijwilligers.

Balans zoeken

Als onderdeel van het beheer zaagt de organisatie soms bomen, terwijl de strijd tegen de klimaatverandering juist vraagt om meer bomen. Dat is een moeilijke afweging en de beheerder zoekt daarbij doorlopend naar een goede balans. Het zagen gebeurt om bijvoorbeeld heide en duinen weer open te maken die door zaailingen dichtgroeien, voormalige productiebossen natuurlijker te maken, bomenlanen te herstellen of vanwege de veiligheid langs paden.

Lichte groei bosoppervlak

Ondertussen ontstaat op andere plekken nieuw bos. Het netto resultaat van het beheer bij Natuurmonumenten is een lichte groei van het oppervlak aan bos. Desondanks constateert Natuurmonumenten dat kapmaatregelen discussies oproepen bij de achterban en dat bij een deel van hen de steun voor bomenkap ontbreekt.

Gesprekken met achterban

Omdat de vereniging op een goede manier willen opkomen voor de natuur en steun van de achterban daarvoor onmisbaar is, gaat Natuurmonumenten de komende maanden in gesprek met leden, donateurs en vrijwilligers. Daarnaast vinden op de plekken waar plannen zijn voor het kappen van bomen, gesprekken plaats met omwonenden en gebruikers. De uitkomst van die gesprekken leiden mogelijk tot een heroriƫntatie van het kapbeleid van Natuurmonumenten. In de tussentijd maakt Natuurmonumenten een pas op de plaats en zal alleen nog vanwege veiligheidsredenen bomen zagen.

Bron: Natuurmonumenten