Nederland schendt Europese natuurregelgeving, Greenpeace stapt naar de rechter

Nieuw ecologisch-wetenschappelijk onderzoek toont aan dat de huidige stikstof wet niet genoeg doet om stikstof te reduceren en de verslechtering van de meest kwetsbare natuur te stoppen. Ecoloog Roland Bobbink van onderzoekscentrum B-WARE spreekt in het onderzoek – ‘Effecten van stikstofdepositie nu en in 2030’ zelfs van een zwarte lijst van habitats waarvoor het nu of nooit is.

Natuur onze bondgenoot

Natuur is de grootste bondgenoot in ons beschermen tegen klimaatverandering, honger en epidemieën zoals COVID-19. Maar de natuur en biodiversiteit staan er wereldwijd slechter voor dan ooit, waarschuwen de Verenigde Naties. Het toonaangevende IBPES waarschuwt zelfs voor het massale uitsterven van planten en diersoorten door menselijk handelen.

Situatie Nederland alarmerend

Ook in Nederland is de situatie alarmerend: bijna 90% van onze beschermde habitattypes zijn in matige tot slechte staat – slechts 11% verkeert in goede staat. Vogels, reptielen en insecten nemen drastisch in aantallen af in karakteristieke heidegebieden, zoals de Sallandse Heuvelrug. En sommige dieren, zoals de korhoen, zijn al bijna geheel verdwenen.

Stikstofoverschot

Een van de grootste bedreigingen voor onze natuur is het enorme stikstofoverschot in Nederland, de hoogste in Europa. Stikstof is de sluipmoordenaar van kwetsbare natuur: onze natuur verstikt letterlijk onder de enorme hoeveelheid. Het gevolg is dat het steeds stiller en eentoniger wordt; de biodiversiteit stort in. Om de natuur te kunnen laten herstellen, moet de uitstoot van stikstof snel en drastisch omlaag. Haast is geboden!

Uit het nieuwe onderzoek van ecoloog Roland Bobbink blijkt ook dat veel natuur de komende jaren verder zal verslechteren. Specifiek voor zandverstuivingen, zeer zwak gebufferde vennen, actieve hoogvenen, herstellende hoogvenen en veenmosrietlanden is een snelle afname van stikstofuitstoot noodzakelijk. Voor deze bedreigde en aangetaste habitattypen, die zich onder andere bevinden op de Veluwe en Sallandse Heuvelrug, bieden herstelmaatregelen bovendien weinig tot geen uitkomst. Het onderzoek laat ook zien dat kenmerkende biodiversiteit in delen van zeer gevoelige habitattypen, zoals heischrale graslanden en oude eikenbossen, blijvend verloren is gegaan.

Recht voor de natuur laten zegevieren

Natuur heeft zelf geen stem en kan zich niet laten horen. Daarom willen wij samen met jullie en duizenden andere Nederlanders gezamenlijk de druk op de overheid vergroten. Verdere achteruitgang van de natuur moet stoppen, dat is zelfs in Europese wetgeving vastgelegd. Maar tot nu toe verzaakt Nederland, ten koste van de natuur. Daarom gaat Greenpeace de juridische strijd aan met de overheid: de stikstofuitstoot moet meer naar beneden om de natuur te beschermen. Vandaag biedt de organisatie een sommatiebrief aan premier Rutte en minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aan, waarin Greenpeace oproept om in het regeerakkoord dat nu gemaakt gaat worden meer maatregelen te treffen voor natuurbehoud en herstel in Nederland. De oproep wordt ondersteund door Vogelbescherming Nederland, Wereldnatuurfonds, Milieudefensie en SoortenNL.

Persconferentie

Vandaag 20 mei om 10:00 uur heeft Greenpeace in een persconferentie juridische stappen aangekondigd, en de resultaten uit het onderzoek gepresenteerd. Kijk hier de persconferentie terug.

Eisen van Greenpeace

  • 50% reductie (ten opzichte van 2019) in 2025
  • 70% reductie (ten opzichte van 2019) in 2030
  • 90% reductie (ten opzichte van 2019) in 2035

Bron: Greenpeace

ABONNEER JE OP DE NIEUWSBRIEF

Blijf op de hoogte van het nieuws en informatie over het werk van goede doelen.