Nederlanders hebben minder vertrouwen in toegang tot juiste hulp

Onderzoek in opdracht van het Leger des Heils laat zien dat bijna eenderde (31%) van de Nederlanders verwacht dat je niet de juiste hulp kunt krijgen als dat nodig is. In 2012 was dit nog 23%. Het gevoel van onzekerheid lijkt daarmee te groeien. Het Leger des Heils noemt de uitkomst verontrustend.

Tijdens het jaarlijkse Leger des Heils ‘Buiten de Nieuwspoort’-debat op maandag 8 april werden de resultaten besproken. Politici, bestuurders, beleidsmakers, zorgprofessionals en ervaringsdeskundigen kwamen bijeen om met elkaar te debatteren over hoe de zorg voor de meest kwetsbaren is geregeld.

Cornel Vader, bestuursvoorzitter van het Leger des Heils pleit voor mensen dichtbij. “Kwetsbare mensen aan de onderkant van de samenleving hebben ‘sleurders’ nodig, mensen die dichtbij staan, die voor jou gaan, je er doorheen helpen en niet opgeven. De samenleving is vaak te ingewikkeld als je met een handvol problemen te maken hebt” Vader vindt het dan ook verontrustend nu uit onderzoek is gebleken dat eenderde van de Nederlanders niet verwacht hulp te krijgen als het nodig is. Ook het Leger des Heils herkent deze onzekerheid: "We maken het dagelijks mee, dat mensen niet voldoende goede zorg krijgen die er nodig is."

Zo is er bijvoorbeeld een hele kwetsbare groep dak- en thuisloze jongeren tussen 16-27 jaar, waarvan er 2.000 per jaar een beroep doen op het Leger des Heils. Staatssecretaris Paul Blokhuis sprak daarover tijdens het ‘Buiten de Nieuwspoort-debat’, hij presenteerde onlangs zijn actieplan ‘Dak en Thuisloze jongeren’. “Het is onbestaanbaar dat in een land als Nederland zoveel jongeren tussen wal en schip vallen. Met dit actieplan wil ik ervoor zorgen dat we op korte termijn alle dak- en thuisloze jongeren de hulp en ondersteuning bieden die zij nodig hebben. En niet loslaten tot dat de basis op orde is. Daar moeten jongeren van op aan kunnen”.

En Guity Mohebbi, bestuurder bij de Woonbond ging in op vitale wijken en hoe belangrijk het is dat kwetsbare mensen zich thuis kunnen voelen in een wijk. Zeker wanneer ze vanuit een (intramurale) voorziening weer zelfstandig gaan wonen. Die beweging is pas mogelijk als er voldoende zorg en ondersteuning is. Topambtenaar Carsten Herstel, Directeur Sanctietoepassing en Jeugd van het Ministerie van Justitie en Veiligheid, sprak over samenleven in de wijk in combinatie met bemoeizorg. Waarom het af en toe nodig is dat mensen gedwongen worden om hulp te accepteren.

Meer info: Factsheet Betrokken in de Maatschappij

Het Leger des Heils

In 2018 deden maar liefst 40.760 mensen een beroep op de Stichting Leger des Heils Welzijns en Gezondheidszorg en Jeugdbescherming en Reclassering voor professionele zorg, begeleiding en toezicht. Een toename van 7% want in 2017 waren dit nog 38.087 mensen. Vader: "Ik doe hierbij een beroep op de Nederlandse overheid, maar ook de samenleving, om voor al deze mensen in de toekomst zorg en ondersteuning in hun eigen omgeving mogelijk te maken. Het gaat om kwetsbare mensen. Het Leger des Heils kan dit niet alleen. We hebben elkaar nodig."

Bron: Leger des Heils

ABONNEER JE OP DE NIEUWSBRIEF

Blijf op de hoogte van het nieuws en informatie over het werk van goede doelen.