Nederlanders hebben veel begrip voor oorlogsvluchtelingen

Bijna negen op de tien Nederlanders vindt het wereldwijde vluchtelingenprobleem ernstig tot zeer ernstig. Oorlogsvluchtelingen kunnen rekenen op veel begrip in Nederland. 89% van de ondervraagden sympathiseert met mensen die zijn gevlucht voor oorlog en conflict. Dat blijkt uit onderzoek dat Motivaction deed in opdracht van Stichting Vluchteling.

Het vluchtelingenvraagstuk levert verhitte debatten op. Wat je hoort zijn vooral extreme standpunten. Maar hoe denkt Nederland er nou ├ęcht over? In opdracht van Stichting Vluchteling heeft Motivaction onderzoek gedaan naar de houding van Nederlanders ten aanzien van mensen op de vlucht.

Voor hulp aan oorlogsvluchtelingen blijkt veel draagvlak te zijn. Wat betreft migranten (mensen die bijvoorbeeld om economische redenen vluchten) is dat minder goed gesteld: 60 procent heeft daar weinig tot geen begrip voor. Een meerderheid vindt dat zij teruggestuurd moeten worden naar hun land.

De uitkomsten van dit onderzoek laten de complexiteit van het vluchtelingenvraagstuk zien. Een aanzienlijk deel van Nederland heeft begrip voor oorlogsvluchtelingen, maar vindt tegelijkertijd dat ze zoveel mogelijk in eigen land of regio opgevangen moeten worden. Tineke Ceelen, directeur Stichting Vluchteling

Opvang van vluchtelingen in de eigen regio

Ondanks het draagvlak voor hulp aan oorlogsvluchtelingen, is driekwart van de Nederlanders van mening dat mensen op de vlucht zoveel mogelijk in hun eigen land of regio opgevangen moeten worden, in plaats van in westerse landen.

De betrokkenheid van Nederlanders bij vluchtelingen wereldwijd is beperkt. Slechts drie op de tien van de ondervraagden zegt zich betrokken te voelen bij de problematiek van mensen op de vlucht. Wel ziet bijna de helft (44%) hen als slachtoffers. Een kwart (27%) vindt vluchtelingen daarentegen gelukszoekers.

De houding ten aanzien van vluchtelingen is bij een kwart van de Nederlanders negatiever geworden in het afgelopen halfjaar. Dit wordt grotendeels verklaard door eigen ervaringen en berichtgeving in de media. Zo zouden vluchtelingen veel criminaliteit met zich meebrengen en nieuwkomers zich niet aanpassen aan de Nederlandse cultuur.

4% van de Nederlanders geeft echter aan dat hun houding ten aanzien van vluchtelingen juist positiever is geworden, vaak door zich meer in het onderwerp te verdiepen. Of doordat zij zien dat vluchtelingen ook kunnen bijdragen aan de maatschappij.

Bron: Stichting Vluchteling