Nederlands Openluchtmuseum opent Huis van Herinnering

Nederlands Openluchtmuseum opent Huis van Herinnering

Het Nederlands Openluchtmuseum opent het Huis van Herinnering. In dit huis biedt het museum een reminiscentieprogramma aan voor ouderen met dementie. Het is uniek in Nederland. Deelnemers worden ondergedompeld in de jaren 1960 en worden begeleid en gestimuleerd in het ophalen van herinneringen. Het reminiscentieprogramma biedt een plezierig verblijf in een setting die voor ouderen met dementie heel vertrouwd is en herinneringen oproept. En dat is bevorderlijk voor hun welzijn. In Nederland krijgt één op de vijf mensen te maken met een vorm van dementie*. En dat aantal zal naar verwachting in de toekomst alleen maar oplopen. Met het reminiscentieprogramma wil het Openluchtmuseum bijdragen aan bewustwording over dementie en aan een dementievriendelijke samenleving. Dit sluit aan bij de visie van het museum vanuit de overtuiging dat geschiedenis kan verbinden. Want door van en over een ander te leren, krijgen we meer inzicht in onszelf en begrip voor elkaar.
Het reminiscentieprogramma kan vanaf april gevolgd worden en is vanaf nú te boeken door zorg- en welzijnsorganisaties.

Op de koffie in de jaren 1960

Het reminiscentieprogramma ‘Op de koffie in de jaren 1960’ is ontwikkeld voor ouderen met dementie en hun naasten, mantelzorgers en begeleiders. In het programma dat het museum aanbiedt gaat het over persoonlijke ervaringen en herinneringen uit het leven van alledag. Het programma zorgt voor verbinding. De ouderen voelen zich in deze omgeving veilig, beter begrepen en kunnen (weer) contact maken. De naasten en begeleiders leren de persoon met dementie hierdoor beter kennen. Tijdens het bezoek worden deelnemers ontvangen en begeleid door speciaal opgeleide herinneringscoaches.

Thema’s die tijdens het verblijf aan bod komen zijn afhankelijk van de levenswijze en interesse van de deelnemer maar te denken valt aan eten & drinken, muziek, handwerken, schoonmaken, roken in huis, klussen in de tuin en in de schuur, baby’s en kinderen, persoonlijke verzorgingsproducten. Allemaal toegespitst op de periode van de jaren 1960, inclusief bijpassende geuren en geluiden. Het reminiscentieprogramma is er op gericht om de deelnemers actief te krijgen in het zelf gaan vertellen over deze periode in hun leven en hun herinneringen en ervaringen te delen. Ondersteund door de herinneringscoaches.

In de inrichting en aankleding, de kleding en het eten & drinken in het Huis van Herinnering is rekening gehouden met diverse culturele achtergronden. Gedurende het jaar wordt het Huis van Herinnering aangepast aan de diverse feestdagen en vieringen.
Opening, programma en aanmelden voor een bezoek

Het Huis van Herinnering wordt feestelijk geopend op zaterdag 21 september 2024, Wereld Alzheimer Dag. Het reminiscentieprogramma is inmiddels al te boeken.

Om deel te nemen aan het reminiscentieprogramma in het Huis van Herinnering kunnen naasten, mantelzorgers of begeleiders van een oudere met dementie hun interesse kenbaar maken via dit aanmeldformulier. Ouderen met dementie, die een dienst op het gebied van wonen, welzijn en zorg afnemen bij Attent Zorg en Behandeling, DrieGasthuizenGroep, Pleyade of SWOA, kunnen ook direct aangemeld worden door zich te wenden bij hun eigen zorg- of welzijnsorganisatie.

Het Huis van Herinnering in het Nederlands Openluchtmuseum

De bouw van het Huis van Herinnering is mede mogelijk gemaakt door de VriendenLoterij. De museale inrichting kwam tot stand met de steun van het Mondriaanfonds, het Cultuurfonds en VSBfonds. De ontwikkeling van het reminiscentieprogramma wordt gefinancierd door het Fonds voor Cultuurparticipatie en Fonds Sluyterman van Loo. Huis van Herinnering wordt ondersteund door Alzheimer Nederland, Eindhoven University of Technology en zorg- en welzijnsorganisaties Attent Zorg en Behandeling, DrieGasthuizenGroep, Pleyade en SWOA.

* Bron cijfers: Alzheimer Nederland

Bron: Nederlands Openluchtmuseum

ABONNEER JE OP DE NIEUWSBRIEF

Blijf op de hoogte van het nieuws en informatie over het werk van goede doelen.