Nieuw kabinet maakt een Gezonde Generatie in 2040 hét doel voor preventiebeleid

Het is mooi dat het kabinet Rutte 4 de Gezonde Generatie als doelstelling van het preventiebeleid heeft opgenomen in het regeerakkoord “Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst”. Deze nieuwe basis voor het preventiebeleid biedt kansen voor impactvolle resultaten. Die zijn hard nodig, want nu is al meer dan 50% van de Nederlanders chronisch ziek (bron: RIVM). Als we niets doen, zal dat percentage alleen maar stijgen, met alle gevolgen van dien voor de samenleving.

De Gezonde Generatie is een initiatief van 24 samenwerkende gezondheidsfondsen. Het doel is dat de Nederlandse jeugd in 2040 de gezondste is van de wereld. Gezonde jeugd begint bij de eerste 1000 dagen van een kind als belangrijke basis voor de mentale, sociale en fysieke gezondheid op latere leeftijd. Gezonde jeugd heeft een gezond voedings- en beweegpatroon, is mentaal gezond, is weerbaar(der) tegen ongezonde verleidingen en uitdagingen, is vrij van schade door tabak, drugs, alcohol, gokken en gamen, pest niet en heeft respectvol en veilig seksueel contact.

gezonde generatie

Onze jeugd verdient een omgeving waarin het aanbod van eten en drinken gezond is. Er worden op dit gebied in het coalitieakkoord serieuze stappen gezet: een aangekondigde koerswijziging voor bindende afspraken met de voedingsindustrie voor gezondere voedingsmiddelen, invoering van een suikertaks, bescherming van kinderen tegen marketing, én de verlaging van btw op groente en fruit naar 0%.

Het is goed nieuws dat het preventieakkoord wordt uitgebreid met een tafel voor mentale gezondheid, als belangrijke randvoorwaarde voor een gezonde ontwikkeling van de jeugd. De invoering van het programma Kansrijke Start in elke gemeente is het begin van meer aandacht voor de eerste 1000 dagen van een kind.

Maar een Gezonde Generatie is automatisch ook een rookvrije generatie en een generatie die opgroeit in een samenleving en omgeving waarin het voor jongeren makkelijk en normaal is om geen alcohol te drinken. Wij gaan graag met het kabinet en met de vele partijen waar we al mee samenwerken, direct aan de slag op deze thema’s zodat die Gezonde Generatie zo snel mogelijk binnen handbereik komt.

Bron: SGF Samenwerkende Gezondheidsfondsen