Nu maatregelen nodig voor ME patiënten

Gisteren publiceerde de Gezondheidsraad het ME-advies. In het advies concludeert de Gezondheidsraad dat ME/CVS een ernstige chronische ziekte is, die het functioneren en de kwaliteit van leven substantieel beperkt.

Verder concludeert de Gezondheidsraad dat de zorg voor ME/CVS beter moet en dat Nederland een inhaalslag moet maken op het gebied van wetenschappelijk onderzoek.

De organisaties van ME/CVS patiënten, waaronder de ME/CVS-Stichting Nederland, dringen aan op een voortvarende uitvoering van maatregelen zoals: de herziening van de Richtlijn CVS, betere behandeling en zorg, stimulering biomedisch onderzoek en een goede sociaal-medische beoordeling.

De patiëntenorganisaties doen een krachtig beroep op de minister, artsen en alle andere verantwoordelijken om nu voor de ME/CVS-patiënten in actie te komen.

Zie voor meer en uitgebreide informatie de pagina Gezondheidsraad advies.

Bron: ME/CVS-Stichting Nederland