NVA: Schaf CBR-keuring voor mensen met autisme af

De NVA, de Nederlandse Vereniging voor Autisme, roept de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, Cora van Nieuwenhuizen, op om de CBR-keuringen voor mensen met autisme af te schaffen. De NVA heeft de afgelopen maanden zelf gezocht naar cijfers over het verband tussen autisme en auto-ongelukken bij meerdere instanties, waaronder het Verbond van Verzekeraars en de ANWB. Die cijfers zijn er niet.

De afgelopen maanden heeft de NVA, naar aanleiding van vele binnenkomende klachten, zelf onderzoek gedaan naar de misstanden bij het CBR. De ernst van de klachten is dermate groot, dat de NVA de Minister per brief vraagt om direct in te grijpen.

Zodra iemand zich bij het CBR inschrijft om te beginnen met rijlessen, wordt gevraagd om een gezondheidsverklaring in te vullen. Wanneer wordt ingevuld dat er sprake is van ‘autisme’, moet diegene verplicht deelnemen aan een extra ‘keuring’, waaruit de rijgeschiktheid moet blijken. Die keuring is prijzig, duurt lang, stelt inhoudelijk weinig voor, en is, zoals nu blijkt, volstrekt onnodig. Bij navraag bij diverse instanties (zie 1) en bij naslag van eerder gedaan onderzoek, blijkt namelijk geen enkel relevant verband te bestaan tussen rijvaardigheid, en de diagnose autisme. Sterker nog, mensen met autisme blijken, zodra ze eenmaal hun rijbewijs hebben gehaald, gemiddeld veiliger te rijden.

Naast het feit dat er geen basis bestaat voor een extra traject bij mensen met autisme, twijfelt de NVA aan de onafhankelijkheid van het advies waarop het traject is gebaseerd. De medisch adviseur van het CBR was namelijk zelf actief als adviseur bij de totstandkoming van het advies waarin staat dat mensen met autisme een extra keuring moeten doorstaan. Dat advies baseert zich bovendien op een onderzoek waarin autisme in het geheel niet voorkomt.

Het hebben van een rijbewijs is voor veel mensen niet alleen noodzakelijk, maar het geeft ook zelfstandigheid en onafhankelijkheid. In Nederland leven zo’n 200.000 mensen met autisme, en al deze mensen moeten ongevraagd, en zonder enige grond, die peperdure en trage keuring doorlopen. Karol Henke, Directeur NVA: “Vroeger dachten we dat vrouwen niet geschikt zouden zijn om te autorijden. Gelukkig hebben we afscheid genomen van die achterhaalde gedachte. Bij mensen met autisme echter blijkt dat volstrekt ongegronde onderscheid echter nog altijd springlevend. Niet alleen schandalig, maar ook vernederend.”

Al sinds 2008 wordt er door diverse instanties herhaaldelijk gevraagd om actief bij het CBR in te grijpen en orde op zaken te stellen. Na 11 jaar vindt de NVA dat er snel concrete maatregelen genomen moeten worden.

1. AllSecur, Verbond van Verzekeraars, CBS, ANWB, TNO, KIM, SWOV, VVN, Politie, OM, CBR, NZa, Gezondheidsraad, Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat, Diverse rijschoolhouders

Bron: NVA, de Nederlandse Vereniging voor Autisme