Onderzoek: 280 miljoen kinderen beter af dan 20 jaar geleden

In het Global Childhood Report wordt ieder jaar de kwaliteit van leven van kinderen in 176 landen* vergeleken. Gekeken is naar wereldwijde cijfers over gezondheid, onderwijs en veiligheid.

In 173 van de 176 onderzochte landen is de situatie van kinderen duidelijk verbeterd. Singapore komt als beste uit de bus, gevolgd door Zweden, Finland en Noorwegen. Ook Zuid-Korea staat in de top 10. De meeste vooruitgang boekte Sierra Leone, één van ‘s werelds armste landen, gevolgd door Rwanda, Ethiopië en Niger. In Sierra Leone is de vooruitgang vooral te danken aan het dalende cijfer van families die opgroeien in conflictgebieden. In 2000 waren dat er 1 op 5 en nu slechts 1 op 700. Kinderen worden het meest beroofd van hun kindertijd in de Centraal Afrikaanse Republiek, Niger en Tsjaad. In deze landen gaat de helft van alle meisjes van niet school en vinden veel kindhuwelijken plaats.

De vooruitgang voor kinderen wereldwijd geldt niet voor kinderen in conflictlanden. 420 miljoen kinderen groeien op in conflictgebieden, dat is 1 op 5. Slechts 65 procent van deze kinderen kan naar school, terwijl dat percentage voor kinderen die niet in oorlogsgebieden wonen op 93 procent ligt. Kinderen in conflictgebieden worden dagelijks blootgesteld aan toxische stress, met een groot risico op blijvende trauma’s.

Minder kindhuwelijken

India is één van de landen waar de situatie sterk verbeterd is. Het aantal kindhuwelijken is sinds 2000 met 51 procent gedaald. Dit is vooral te danken aan wetsveranderingen, onderwijs en voorlichtingscampagnes voor meisjes.

Pim Kraan, directeur Save the Children. ‘Het onderzoek laat zien dat de wereld vooruitgang heeft geboekt in het beschermen van kinderen. Dankzij sterk politiek leiderschap, sociale investeringen en het succes van de ontwikkelingsdoelen van de VN hebben kinderen nu meer toekomstperspectief.’

In 2000 sloeg Save the Children nog alarm omdat 970 miljoen kinderen geen onbezorgde jeugd beleefden als gevolg van kinderarbeid, kindhuwelijken, moord, mishandeling, misbruik, een slechte gezondheid of een gebrek aan onderwijs. Nu is dat aantal gedaald naar 690 miljoen, wat betekent dat 280 miljoen kinderen beter af zijn. China en India zijn samen verantwoordelijk voor de helft van deze verbetering.

Feiten en cijfers

De vooruitgang vertaalt zich concreet in de volgende cijfers die zijn vergeleken met die uit het jaar 2000:

  • de kindersterfte is gedaald met 4,4 miljoen
  • 49 miljoen minder onvolgroeide kinderen door ondervoeding
  • 130 miljoen meer kinderen gaan naar school
  • 94 miljoen minder kinderen werken
  • 11 miljoen minder meisjes zijn gedwongen tot een kindhuwelijk
  • 3 miljoen minder tienermoeders

*Nederland komt niet in de lijst voor omdat er volgens de onderzoekers op 3 van de 8 criteria geen cijfers voorhanden waren.

Lees hier voor het Global Childhood Report

Bron: Save the Children