Onderzoek brancheorganisatie goede doelen: 9% meer besteed aan maatschappelijke doelen

In 2019 hebben goede doelen 9% meer besteed aan het maatschappelijke doel. Dat is afgerond 241 miljoen euro meer dan in 2018. Dat blijkt uit het jaarlijkse onderzoek ‘Feiten en cijfers’ van Goede Doelen Nederland naar de inkomsten en bestedingen in de sector.

Oplossingen vinden voor maatschappelijke vraagstukken en bijdragen aan een betere wereld, dat is de missie en het bestaansrecht van goede doelen. Hiervoor doen goede doelen een beroep op de steun van het publiek. Ze moeten verantwoording afleggen aan hun donateurs en de maatschappij over hun werk en resultaten. Donateurs moeten erop kunnen vertrouwen dat hun steun goed terechtkomt. Hiervoor moeten de goede doelen niet alleen betrouwbaar zijn, maar moet er ook vertrouwen zijn in de goededoelensector als geheel.

Het onderzoek is gehouden onder de leden van Goede Doelen Nederland en Nederland Filantropieland (NLFL)*. Het best vertegenwoordigd in het onderzoek zijn goede doelen actief in internationale hulp en welzijn. De onderzoeksgegevens zijn verkregen van het CBF Toezichthouder Goede Doelen. Het CBF controleert of goede doelen zich houden aan de kwaliteitseisen van de Erkenningsregeling.

De belangrijkste resultaten van het sectoronderzoek

Bestedingen

In 2019 hebben goede doelen 9% meer besteed aan het maatschappelijke doel. Dat is afgerond 241 miljoen euro meer dan in 2018. De doelbesteding wordt onderverdeeld in activiteiten waarvan (directe) dienst- en hulpverlening, aankoop en beheer, voorlichting, onderzoek en lobby de belangrijkste zijn. In de verdeling van doelbesteding zijn er in 2019 ten opzichte van 2018 geen grote verschuivingen zichtbaar. Verreweg het grootste deel van de inkomsten wordt besteed aan directe dienst- en hulpverlening en maakt 71% van de totale doelbesteding uit. Organisaties in de aandachtsgebieden Internationale hulp & mensenrechten en Welzijn spendeerden meer dan 85% van het budget aan dienst- en hulpverlening. Gezondheidsorganisaties besteedden het meest aan het faciliteren van wetenschappelijk onderzoek. De omvang van de doelbesteding, in verhouding tot de totale inkomsten, is gestegen van 89% naar 93%.

Inkomsten

De inkomsten van goede doelen worden ingedeeld naar herkomst zoals de inkomsten van particulieren en bedrijven en uit loterijen en subsidies. De totale inkomsten zijn met 4% gestegen en bedroegen in 2019 afgerond € 3,1 miljard ofwel een bedrag van € 117 miljoen.

De inkomsten van goede doelen worden ingedeeld naar herkomst zoals de inkomsten van particulieren, bedrijven en uit loterijen en subsidies. De inkomsten afkomstig van particulieren zijn onderverdeeld in inkomsten uit collecten, nalatenschappen, contributies en giften & donaties. In totaal zijn deze inkomsten gestegen met 4%. Giften & donaties maakt meer dan de helft van de inkomsten afkomstig van particulieren uit en is hiermee de belangrijkste inkomstenbron. De inkomsten uit nalatenschappen zijn na giften & donaties de belangrijkste inkomsten afkomstig van particulieren en maken een kwart van de totale inkomsten afkomstig van particulieren uit.

Maatschappelijke steun

Het aantal leden en donateurs in 2019 is ten opzichte van 2018 met 2% licht gedaald. Deze daling trad alleen op bij de grote organisaties. Bij middelgrote en kleine organisaties steeg het aantal leden en donateurs respectievelijk met 1% en 6%. Maar tussen organisaties zijn grote verschillen. Zo zijn bij de gezondheidsorganisaties de grootste stijging in aantal leden en donateurs te zien. De internationale hulporganisaties hebben de meeste leden en donateurs. 86% van de vrijwilligers is actief bij welzijnsorganisaties. Net als in 2018 hebben de organisaties in de categorie Gezondheid het grootste aantal collectanten.

Klik hier voor het onderzoek.

ABONNEER JE OP DE NIEUWSBRIEF

Blijf op de hoogte van het nieuws en informatie over het werk van goede doelen.