Online steunprogramma voor kinderen TeamUp

Warchild, Save the Children en UNICEF Nederland lanceerden TeamUp Thuis, een online steunprogramma in Nederland. TeamUp werd eigenlijk ontwikkeld om de veerkracht van kinderen in asielzoekerscentra en vluchtelingenkampen met spelen en bewegen te vergroten. Nu is het programma aangepast aan de coronacrisis, voor alle kinderen en ouders die gedwongen thuis zijn.

TeamUp Thuis

TeamUp Thuis is een wisselende combinatie van games om met elkaar te spelen, te bewegen en bezig te zijn. Staartentikken, spiegelen, de gekke kip – het kan overal waar een beetje plaats is: in de woonkamer, de tuin of op het balkon. TeamUp Thuis kan kinderen van 6 tot en met 11 jaar helpen beter om te gaan met emoties die de coronacrisis met zich meebrengt en waar ze zich soms niet goed raad mee weten, zoals angst, stress, verveling en boosheid.

Veerkracht versterken

“Onze ervaring in crisisgebieden leert ons dat kinderen heel verschillend reageren in moeilijke en nare situaties. Waarschijnlijk is dat met de coronacrisis niet anders,” zegt Frank Velthuizen van TeamUp. “Soms willen ze in deze moeilijke tijd veel meer knuffelen. Soms zijn ze angstig of teruggetrokken. Of ze zijn juist vaak boos of lastig. Maar wij weten ook uit ervaring dat kinderen enorm veerkrachtig zijn. Spelen en bewegen kunnen daarbij helpen. TeamUp helpt te ontspannen en hiermee de stress te verlagen en is goed voor lijf en leden.”

War Child, Save the Children en UNICEF Nederland

TeamUp is ontwikkeld door War Child, Save the Children en UNICEF Nederland. Het is in gebruik voor kinderen in crisisgebieden in het Midden-Oosten, Afrika en Zuid-Amerika, en ook voor kinderen in asielzoekerscentra in Nederland. Het programma wordt stelselmatig gemonitord en geëvalueerd om kwaliteit en effectiviteit te garanderen.

Heel gemakkelijk

Kinderen en hun ouders kunnen TeamUp Thuis volgen via een simpele handleiding en filmpjes op YouTube. De filmpjes met een selectie van oefeningen zijn door de TeamUp-trainers in hun eigen woningen gemaakt. De selectie is speciaal gemaakt om de negatieve en sociale gevolgen van de coronacrisis voor kinderen kleiner te maken. Ouders kunnen de games met de oefenfilmpjes en aanwijzingen heel gemakkelijk zelf met hun kinderen doen.

Vastigheid bieden

Gewoonlijk spelen tientallen kinderen de TeamUp games samen in de buitenlucht of een gymzaal. De games zijn aangepast, zodat ze in beperkte ruimtes met een paar of zelfs individueel met ouders of verzorgers als begeleiders kunnen worden gedaan.

TeamUp Thuis heeft het meeste effect als kinderen de games regelmatig, op dezelfde manier en op een vaste tijd kunnen spelen. De vastigheid biedt kinderen een gevoel van normaliteit en heeft een positieve uitwerking.

Bron: Warchild, Save the Children, UNICEF