Online veiligheid van miljoenen kinderen in gevaar door pandemie

Miljoenen kinderen lopen meer risico op online schade, nu hun leven zich door het coronavirus steeds vaker digitaal afspeelt, dat zegt UNICEF die de risico’s voor kinderen in kaart bracht. 'We zien een enorme toename van schermtijd bij kinderen. Tegelijk hebben niet alle kinderen voldoende kennis, vaardigheden of de middelen om zich online te beschermen. Daar moeten we alert op zijn,' aldus Suzanne Laszlo, directeur UNICEF Nederland.

Volgens UNICEF zijn meer dan 1,5 miljard kinderen en jongeren getroffen door schoolsluitingen in zeker 188 landen. Veel van deze leerlingen volgen nu online lessen en socialiseren online. Meer tijd doorbrengen op virtuele platforms kan kinderen kwetsbaar maken voor online gevaren zoals seksuele uitbuiting en cyberpesten. Een gebrek aan persoonlijk contact met vrienden kan leiden tot verhoogde risico’s zoals sexting. Ook worden kinderen die meer tijd online doorbrengen, vaker blootgesteld aan beelden die potentieel schadelijk zijn zoals gewelddadige video’s.

Steeds meer gezinnen vertrouwen op digitaal leren en online mogelijkheden om kinderen te vermaken en verbonden te houden met de buitenwereld. Maar dat vergt ook de nodige bescherming voor kinderen. Daarom brengt UNICEF vandaag richtlijnen uit om regeringen, de ICT-industrie, ouders en verzorgers aan te sporen alert te zijn en maatregelen te nemen om de online risico’s voor kinderen te beperken. Samen moeten zij ervoor zorgen dat online ervaringen van kinderen veilig en positief zijn.

'Door de coronamaatregelen zijn de levens van miljoenen kinderen beperkt tot hun huis en hun scherm,' zegt Laszlo. 'We moeten hen helpen om te gaan met deze nieuwe realiteit.' UNICEF roept regeringen en de industrie op om het digitale leven van kinderen en jongeren veilig te houden en daarvoor veiligheidsvoorzieningen en hulpmiddelen in te zetten. Ook geeft UNICEF sinds vandaag tips aan ouders om hun kinderen veilig te laten internetten op www.unicef.nl.

Zie hoe UNICEF kinderen en ouders steunt in Nederland >>

Bron: UNICEF

ABONNEER JE OP DE NIEUWSBRIEF

Blijf op de hoogte van het nieuws en informatie over het werk van goede doelen.