Open brief aan politici en bestuurders: zorgen voortgang vaccinatiestrategie

“Hoe het aantal doden zich ontwikkelt, hangt mede af van het aantal besmettingen in verpleeghuizen”. Deze zin staat al maandenlang in het coronadashboard. En iedere keer snijdt deze zin ons door de ziel. Omdat 70% van de bewoners van het verpleeghuis dementie heeft, voelen wij ons nog eens extra betrokken.

Juist vanwege die zin vond Alzheimer Nederland het geweldig dat de bewoners van verpleeghuizen bovenaan de lijst stonden in de vaccinatiestrategie van minister De Jonge. Juist daarom maakt Alzheimer Nederland zich nu zorgen over de voortgang. Die is tergend traag. Begrijpelijk als dit komt door een gebrek aan vaccins. Onbegrijpelijk als dit komt door de vaccinatiestrategie.

"Wat moet ik regelen?"

Heel veel familieleden begrijpen het niet meer. Wat moet ik regelen? Wie is wanneer aan de beurt en waar? Moet ik een afspraak maken met de huisarts, de GGD of een specialist ouderengeneeskunde? En wat levert het vaccin op aan extra bezoek, extra vrijheid? Voor bewoners van verpleeghuizen en hun familie maken we het te ingewikkeld.

Blijf alsjeblieft ambitieus, maar ook realistisch

De dagelijkse gang van zaken in verpleeghuizen rijmt niet met de ambitieuze doelen van de minister. Ambitie is goed. Ambities niet halen levert angst, onrust en boosheid op.

Minister blijf alsjeblieft ambitieus, maar ook realistisch. En vooral: communiceer meer over hoe we er écht voorstaan en wat u verwacht van familieleden. Zodat de bewoners en familieleden nu weten waar ze aan toe zijn. En wij hopen dat de huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en GGD-en samen de schouders eronder zetten en een effectieve aanpak afspreken.

Maar vooral: zorg dat alle bewoners daadwerkelijk snel worden gevaccineerd en dat die vreselijke zin verdwijnt uit het dashboard omdat bewoners en medewerkers zijn gevaccineerd.

Bron: Alzheimer Nederland