Open brief van VN-Kinderrechtencomité over klimaatzaak

Het VN-Kinderrechtencomité heeft voor het eerst een ‘open brief’ gepubliceerd gericht aan de zestien kinderen die eerder een klimaatklacht indienden bij het comité. Zij vinden dat overheden te weinig doen om klimaatverandering tegen te gaan. Hoewel de klacht niet ontvankelijk is verklaard, geeft het comité wel aan dat landen verantwoordelijk zijn voor de schadelijke impact van klimaatverandering. Met de open brief legt het comité de uitspraak in begrijpelijke taal uit.

Aanmoediging

In de brief geeft het comité een kindvriendelijke uitleg over de uitspraak, met een belangrijke reden. Het comité erkent het belang van de inspanningen van de klagers om de klimaatklacht voor te leggen. Ook is het comité zich ervan bewust dat veel kinderen zich wereldwijd zorgen maken en last hebben van de effecten van klimaatverandering. Het comité hoopt dat de positieve aspecten van de uitspraak de klagers kracht geeft door te gaan met hun strijd en overheden op hun verantwoordelijkheden te wijzen. Ook moedigt het comité de groep kinderen aan deze kindvriendelijke uitleg van de zaak te gebruiken om hun boodschap met andere kinderen en jongeren te delen.

Kindvriendelijke uitleg

Het comité benadrukt dat het veel tijd besteedde aan het bespreken van de zaak. Ook wordt uitgelegd dat het comité in deze zaak voor het eerst hoorzittingen hield. Zo beantwoordden de Staten waarover is geklaagd vragen van het comité en konden zij hun argumenten toelichten. Ook was er een aparte hoorzitting voor de kinderen die de klacht indienden. Het comité geeft aan dat zij de urgentie en het belang van de klacht begrijpt, maar dat zij zich moet houden aan de regels van het klachtprotocol. Vervolgens legt zij in begrijpelijke taal uit waarom de klacht niet ontvankelijk kon worden verklaard, onder andere omdat de klagers niet eerst de nationale rechtsmiddelen hebben uitgeput, maar de klacht direct aan het comité hebben voorgelegd.

Ondanks dat de klacht niet ontvankelijk is verklaard, geeft het comité verschillende redenen waarom de zaak toch een succes is.

Positieve punten

Het comité schrijft onder de indruk te zijn van de moed en vastberadenheid van de klagers om het probleem onder haar aandacht te brengen. Ook stelt het comité dat het belang van het kind (artikel 3), recht van kinderen op leven (artikel 6), het recht op gezondheid (artikel 24) en het recht om een eigen cultuur te hebben (artikel 30) onder druk staan door de klimaatveranderingen. Ook heeft het comité bepaald dat zij zaken zoals deze kan behandelen. Zelfs wanneer sprake is van CO2-uitstoot in een bepaald land en kinderen uit andere landen daar last van hebben. Het comité vindt dat Staten de CO2-uitstoot kunnen beïnvloeden omdat zij regels kunnen maken. Het is voor het comité voldoende wanneer er een link is tussen de uitstoot en de schade van een kind, zolang de schade duidelijk is en goed omschreven door de klager. Tot slot heeft het comité ook een boodschap voor Staten over hun rechtsstelsels. Het comité verwacht van Staten die het protocol hebben ondertekend, dat zij ervoor zorgen dat kinderen klachten kunnen indienen op nationaal niveau en dat deze zorgvuldig worden behandeld. Gebeurt dit niet dan moet de klacht op basis van het klachtprotocol kunnen worden voorgelegd aan het comité.

Jongerenparticipatie

Op nationaal niveau zien we al dat enkele rechtsbanken kindvriendelijke uitspraken doen of zich in begrijpelijke taal rechtstreeks tot het kind richten. Dat het comité nu ook voor het eerst een kindvriendelijke uitleg over een uitspraak geeft, is van harte toe te juichen. Het is een belangrijke manier kinderen te betrekken bij de besluitvorming en beslissingen begrijpelijker voor hen te maken. Het Kinderrechtencollectief hoopt dat kindvriendelijke rechtspraak zich verder ontwikkelt.

Lees hier meer over de uitspraak van het VN-Kinderrechtencomité over de klimaatzaak.

Bron: Het Kinderrechtencollectief

Het Kinderrechtencollectief is in 1995 opgericht en bestaat uit zes kernleden: de kinderrechtenorganisaties Defence for Children, de Nationale Jeugdraad, Kinderpostzegels, UNICEF Nederland, en Save the Children en Terre des Hommes.