Oxfam Novib: Arme kinderen maken zeven keer minder kans om school af te maken dan rijke kinderen.

Overheidsuitgaven voor onderwijs in ontwikkelingslanden zijn vaak gericht op de rijkere gemeenschappen. Dit betekent dat scholen in arme gebieden en regio’s vaak overvol zijn en er gebrek is aan gekwalificeerde leraren of schoolboeken. In Malawi, Burkina Faso, Madagascar, Lesotho en Senegal ontvangt de rijkste 10 procent van de bevolking meer dan de helft van de door de overheid toegewezen onderwijsmiddelen, zo blijkt uit het nieuwe Oxfam rapport The Power of Education to Fight Inequality dat vandaag gepubliceerd wordt.

Het nieuwe Oxfam rapport maakt het belang van publieke investeringen in onderwijs duidelijk om zo extreme economische ongelijkheid en armoede tegen te gaan. De focus van het rapport ligt op het belang van universele toegang tot onderwijs in ontwikkelingslanden. Het rapport vraagt ook aandacht voor de noodzaak om nationale belastingsystemen te verbeteren zodat internationale belastingontwijking aangepakt kan worden en arme landen meer geld beschikbaar krijgen voor publieke diensten zoals onderwijs.

Oxfam Novib belastingexpert Johan Langerock: ‘’Er is naar schatting $ 340 miljard per jaar nodig om universeel kleuter-, lager en middelbaar onderwijs in lage- en middeninkomenslanden te financieren. Om dit te bereiken, moet de Nederlandse overheid op twee manieren handelen. Allereerst moet het ervoor zorgen dat de Nederlandse belastingregels geen negatieve effecten hebben op de belastinginkomsten van ontwikkelingslanden. Jaarlijks verliezen ontwikkelingslanden $ 100 miljard door multinationals die belasting ontwijken. Nederland draagt hiertoe bij omdat het zelf nog steeds onvoldoende actie onderneemt om belastingontwijking via Nederland stop te zetten en het nog steeds schadelijke belastingregels hanteert. Daarnaast moet Nederland zijn financiële bijdrage aan ontwikkelingshulp voor ontwikkelingslanden verhogen.’’

"Een arm kind in een ontwikkelingsland maakt zeven keer minder kans om de middelbare school af te maken dan een kind uit een rijk gezin. Daarom is goed en toegankelijk onderwijs cruciaal om armoede te bestrijden. Onderwijs draagt significant bij aan het verkleinen van de wereldwijde ongelijkheid. Bovendien is goed onderwijs noodzakelijk om gelijkheid tussen mannen en vrouwen te verzekeren en te vergroten,’’ aldus Langerock.

Lees hier het rapport The Power of Education to Fight Inequality.

Bron: Oxfam Novib