Palmolie verwerkt door Nederlandse voedingsmiddelenbedrijven is voor 88% duurzaam

Om ervoor te zorgen dat in Nederland alleen nog duurzame palmolie wordt gebruikt moet de druk op achterblijvers worden opgevoerd. Dat is de boodschap van de ‘Dutch Alliance for Sustainable Palm Oil’ en ontwikkelingsorganisatie Solidaridad aan Tweede Kamerleden. In 2017 was 88% van de palmolie geleverd aan de voedingsmiddelenindustrie in Nederland gecertificeerd duurzaam. Vandaag overhandigen beide organisaties de jaarrapportage 2017 aan de Tweede Kamercommissie Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.

Achterblijvers aanspreken

De organisaties roepen Tweede Kamerleden ook op om te bepleiten dat duurzame palmolie expliciet wordt opgenomen in de inkoopvoorwaarden van de overheid. Verder moeten sectoren en bedrijven die nog te weinig of geen duurzame palmolie gebruiken hierop worden aangesproken. “De rapportage toont aan dat duurzame palmolie mogelijk is. Er is geen excuus meer voor voedingsmiddelenproducenten, retailers of foodservicebedrijven om geen duurzame palmolie te gebruiken” benadrukt Frans Claassen, directeur van MVO - de ketenorganisatie voor oliën en vetten, de initiatiefnemer van de Dutch Alliance for Sustainable Palm Oil. “Nu de meeste bedrijven laten zien dat duurzame palmolie beter is, is het tijd om de druk op de achterblijvers op te voeren. Als ze dat niet vrijwillig doen is wetgeving nodig. Het kopen van palmolie die bijdraagt aan ontbossing en uitbuiting van arbeiders moet zo snel mogelijk stoppen”, aldus Heske Verburg, directeur van Solidaridad Europa.

Ondersteun duurzame productie

Volgens Solidaridad en de Dutch Alliance is het belangrijk om palmolieproducerende landen te ondersteunen om hun productie te verduurzamen. “Er is nog steeds veel ruimte voor verbetering in producerende landen. Rechten van arbeiders moeten beter worden gerespecteerd en uitbreiding van palmolieplantages mag niet ten koste gaan van de bewoners en natuur. Gelukkig is er ook goed nieuws, zoals in Colombia waar we met kleinschalige boeren werken aan de productie van duurzame palmolie. Daar is de duurzame productie verdrievoudigd, terwijl er minder bestrijdingsmiddelen worden gebruikt”, zegt Heske Verburg, directeur Solidaridad Europa.

Aandeel stabileert

Het aandeel duurzame palmolie dat in 2017 is verwerkt door de Nederlandse voedingsmiddelenindustrie voor zowel binnenlandse als exportmarkten is vergelijkbaar met het resultaat uit 2016. De leden van de Dutch Alliance gebruiken sinds 2015 uitsluitend duurzame palmolie voor de Nederlandse markt. Van de palmolie die wordt verwerkt door de Nederlandse diervoederindustrie was 56% gecertificeerd duurzaam in 2017. De binnenlandse consumptie van in Nederland geproduceerd vlees, zuivel en eieren wordt daarmee gedekt. Hiermee is de sector koploper in Europa.

Aanscherping criteria

De Dutch Alliance en Solidaridad hanteren de criteria van de RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) als definitie voor duurzame palmolie. En ze ondersteunen de aanscherping van de principes en criteria van de RSPO-standaard die deze week tijdens de rondetafelbijeenkomst van de RSPO worden voorgesteld. In de nieuwe standaard worden de eisen voor de belangrijkste aandachtsgebieden van duurzaamheid (ontbossing, productie op veenland en uitbuiting van medewerkers) aangescherpt.

Transparantie neem toe

De rapportage van dit jaar omvat niet alleen het gebruik van duurzame palmolie in de voedingsmiddelen- en de diervoederindustrie. De Dutch Alliance rapporteert ook over de traceerbaarheid van palmolie naar de oliemolen en het aandeel palmolie dat valt onder het duurzaamheidsbeleid van ondernemingen die ontbossing, productie op veenland en uitbuiting van medewerkers aanpakken.

Bron: Solidaridad