Patiëntenorganisatie Longfonds opent officieel zijn deuren voor mensen met post-Covid

Het Longfonds heeft als patiëntenorganisatie voor mensen met longziekten ook haar deuren opengesteld voor iedereen die langdurige klachten heeft overgehouden aan een corona-infectie. Aan het begin van de coronacrisis werd direct duidelijk dat Covid vooral de longen ernstig treft en vanaf dat moment kwam het Longfonds onmiddellijk in actie met veel initiatieven. Nu ook vaststaat dat veel mensen chronische klachten overhouden aan corona, verwelkomt het fonds deze nieuwe groep officieel bij zijn patiëntenorganisatie.

Coronalongplein.nl

Dit officiële welkom is feitelijk een bevestiging van een ontwikkeling die al enige tijd gaande is. In deze tijd heeft het Longfonds al enorm veel voor deze groep gedaan en bereikt. Vanaf dag 1 konden Covid-patiënten de advieslijn van het Longfonds bellen voor een luisterend oor en goede raad. Daarnaast lanceerde het Longfonds in samenwerking met Long Alliantie Nederland (LAN) coronalongplein.nl. Hier ontmoeten inmiddels duizenden lotgenoten en naasten elkaar, is alle beschikbare informatie te vinden en worden nieuwe ervaringen van patiënten in kaart gebracht, zodat ze sturend zijn in de ontwikkeling van (na)zorg en onderzoek. Dit laatste resulteerde onlangs in een survey waaruit de ernst van de klachten na corona voor het grote publiek duidelijk werd.

Belangenbehartiging

Een en ander heeft onder meer gezorgd voor een publiciteitsgolf. Vele publicaties en nieuwsuitzendingen in Nederland. Het Longfonds haalde zelfs de wereldpers: onder andere BBC World Service en CNN. Tevens werkte het Longfonds mee aan een handreiking voor de zorg, gepubliceerd door de Long Alliantie Nederland (LAN). Het Longfonds heeft eveneens al een succesvolle lobby gevoerd voor een drempelloze vraaggestuurde zorg en ondersteuning voor mensen die leven met de gevolgen van corona. Het eerste grote concrete resultaat van deze lobby is dat de nazorg van post Covid-patiënten al vanaf deze maand vanuit het basispakket van de ziektekostenverzekeringen wordt vergoed.

‘We zijn blij dat we al zoveel voor mensen met aanhoudende Covid-klachten hebben kunnen betekenen. Het is dan ook niet meer dan logisch dat het Longfonds officieel een plek voor deze mensen wordt. We heten ze van harte welkom en blijven ons sterk voor hen inzetten en een krachtige lobby voeren, ’ aldus Longfonds-directeur Michael Rutgers.

Astma en COPD

Uiteraard blijft het Longfonds zich evenzeer inspannen voormensen die andere chronische longziektes hebben zoals Astma, COPD en zeldzamere longaandoeningen. Ook voor deze groepen blijft het Longfonds een sterke lobby voeren, veelbelovend onderzoek aanjagen en opkomen voor de belangen van mensen met een longziekte.

Bron: Longfonds