Peiling: ruim driekwart Nederlanders tegen exotisch huisdierbezit

Uit een opiniepeiling van Ipsos, in opdracht van Stichting AAP, blijkt dat 77% van de Nederlanders van mening is dat exotische dieren niet als huisdier gehouden zouden mogen worden. Een nog groter deel, 82%, vindt dat de handel in exotische dieren beter gereguleerd moet worden. De uitslag van deze peiling, die in april werd gehouden, ligt in lijn met een opinieonderzoek in zes Europese landen dat medio februari door Savanta ComRes werd uitgevoerd voor AAP en Eurogroup for Animals.

Hieronder volgt een greep uit de resultaten van de Nederlandse opiniepeiling.

De Nederlandse resultaten zijn een steun in de rug voor AAP en voor de opstellers van de positieflijst voor huisdieren. Later dit jaar hoopt Stichting AAP inzage te krijgen in deze nieuwe lijst, die eindelijk transparant en duidelijk moet maken welke zoogdieren veilig en goed te houden zijn. Zodra deze lijst in Nederland wordt ingevoerd, zijn alleen de diersoorten die genoemd worden nog toegestaan om te houden. Bij de beoordeling wordt ook rekening gehouden met het risico op zo├Ânosen; ziektes die van dieren op mensen kunnen worden overgedragen zoals het huidige coronavirus.

Uit de peiling blijkt verder dat een grote meerderheid van de Nederlanders van mening is dat wilde dieren niet gevangen moeten worden om als huisdier te houden (89%), dat autoriteiten op de hoogte moeten zijn van mensen die een exotisch dier bezitten en welk dier ze bezitten (82%) en dat het bezit van huis- en hobbydieren via een lijst moet worden gereguleerd (78%).

Reacties op stellingen met betrekking tot kennis over het houden van exotische dieren:

 • Exotische dieren zijn niet eenvoudig te houden als huisdier
  74% is het eens met de stelling, 21% is neutraal, weet het niet of heeft geen mening.
 • Er moeten voldoende specialistische dierenartsen zijn voor alle dierensoorten die in Nederland zijn toegestaan
  Eens, zegt 71%. 24% is neutraal, weet het niet of heeft geen mening.
 • Exotische dieren zijn veilig om in huis te houden
  69% is het niet eens met de stelling, 25% is neutraal, weet het niet of heeft geen mening.
 • Exotische huisdieren vormen een risico voor onze inheemse flora en fauna/soorten
  61% is het hiermee eens, 31% neutraal, weet het niet of geen mening.

Bron: Stichting AAP