Petitie tegen komst boorplatform Schiermonnikoog

De Waddenvereniging lanceert vandaag een brede petitie tegen gaswinning in het waddengebied. Directe aanleiding is de overval van het Britse olieconcern Hansa Hydrocarbons, dat afgelopen vrijdag aankondigde de tweede proefboring naar aardgas op 18 kilometer ten noorden van Schiermonnikoog deze week uit te voeren.

Druk op waddengebied

De druk van de gasindustrie op het natuurgebied neemt van beide zijden toe. Zo wordt er toenemend ‘schuin onder het wad geboord’ vanaf boorlocaties op de Groningse en Friese zijde, en speelt de komst van nieuwe boorplatforms aan de Noordzeezijde van verschillende Waddeneilanden.

Verdrinking

Gaswinning vormt zowel een directe als een indirecte bedreiging voor de Waddenzee. De combinatie van bodemdaling door gaswinning en zeespiegelstijging door klimaatverandering kan op termijn leiden tot grootschalige verdrinking van de ecologisch zeer waardevolle wadplaten in het gebied.

Werelderfgoed

Nu vallen de wadplaten tweemaal daags droog en vormen zij een internationaal onmisbare voedingsgrond voor miljoenen trekvogels. De Waddenzee is ’s werelds grootste aaneengesloten intergetijdengebied en van Den Helder tot Esbjerg in Denemarken door UNESCO uitgeroepen tot werelderfgoed. In 2016 won het gebied de verkiezing van ‘mooiste natuurgebied van Nederland’.

Bescherming Noordzeezijde

Ook bescherming van de Noordzeezijde van de eilanden is van groot belang voor de Waddenzee, zo stelt de Waddenvereniging. Hier bevindt zich de voordelta of kustfundament, een zone tot 20 meter diepte die van groot belang is als bron van zand voor de Waddenzee en bescherming van de eilanden.

Ook de petitie tekenen? Klik hier.

Of ga voor meer informatie naar www.waddenvereniging.nl/stopgaswinning.

Bron: Waddenvereniging