Plasticbelasting als onderdeel van het herstelfonds

Per 1 januari 2021 gaat de EU belasting heffen op plastic verpakkingsafval dat niet gerecycled wordt. Deze afspraak is begin deze week gemaakt door de Europese regeringsleiders in het kader van de onderhandelingen over het herstelfonds van 750 miljard euro. Dit fonds moet de Europese landen helpen die zwaar zijn getroffen door de corona-pandemie.

Naar verwachting zal de recycling van plastic bevorderd worden, omdat de belasting gekoppeld is aan hergebruik van plastic. De komende maanden worden de technische details door de Europese Commissie uitgewerkt.

Plussen en minnen

De Europese Unie doet nu wat de Nederlandse regering al lang had moeten doen: het belasten van verpakkingen die schadelijk zijn voor het milieu. Het is winst in de strijd tegen de plasticsoep dat deze Europese belasting er nu komt, al zijn er kritische kanttekeningen te maken:

  1. De belasting zal 80 cent per kilogram bedragen. Hoe slechter een land plastic recyclet, des te meer zal het straks aan Brussel moeten afdragen. Maar is de belasting überhaupt wel hoog genoeg om effect te hebben?
  2. De belasting is niet gericht op de plastic verpakkingen die het vaakst in de natuur belanden, zoals flesjes, tasjes of bijvoorbeeld to go-drinkbekers.
  3. Nieuw of virgin plastic wordt niet belast. De belasting biedt dus geen prikkel om de plasticproductie als zodanig te verminderen.

Al twee jaar discussie over Europese Plasticbelasting

In 2018 tweette de toenmalige EU-commissaris Oettinger, verantwoordelijk voor de begroting, de suggestie of de Europese Unie niet beter belasting kon gaan heffen op het produceren van plastic. Dat voorstel zou twee vliegen in één klap slaan. Het duurder maken van plastic zorgt voor lagere verkoop, en de Europese Unie zou over meer inkomsten beschikken. Zijn voorstel haalde het toen niet, mede vanwege een effectieve lobby van de plasticindustrie en van landen als Nederland die niet willen dat Brussel rechtstreeks belasting heft.

Afgelopen februari blies Charles Michel, voorzitter van de Europese Raad, het voorstel nieuw leven in. Maar in zijn nu geaccepteerde variant was geen sprake meer van het belasten van virgin plastic. Tijdens de afgelopen top over de financiering van het corana-hulpfonds werd Michels voorstel door de regeringsleiders geaccepteerd.

Bron: Plastic Soup Foundation