Reactie Alzheimer Nederland op REISadvies commissie TZTO: ‘Meer aandacht nodig voor situatie mensen met dementie’

Onder de titel ‘Oud en zelfstandig in 2030, een REISadvies’ verscheen deze week het definitieve advies van de commissie Toekomst Zorg Thuiswonende Ouderen (TZTO). Het is een vervolg op het advies van begin dit jaar, waarin de commissie de reacties uit de samenleving heeft meegenomen. Met de punten ‘Ga (ver)bouwen, Ga digitaal en Werk samen’ adviseert de commissie TZTO, onder leiding van Wouter Bos, het roer om te gooien. Alzheimer Nederland ziet de noodzaak van de beweging, maar benadrukt tegelijkertijd dat het advies niet aansluit op de mogelijkheden van mensen met dementie en hun mantelzorgers en dat meer maatwerk echt nodig is.

Ga digitaal maar met een vangnet

Ouderen zullen in de toekomst veel meer gebruik moeten maken van digitale technologieën, om hun dagelijks leven makkelijker en aangenamer te maken. Echter, we hebben de afgelopen maanden tijdens Corona gemerkt dat digitaal niet voor iedereen een optie is. Daarom is Alzheimer Nederland blij dat de commissie in haar eindadvies meer aandacht heeft voor maatwerk en vindt dat fysiek nabije zorg en ondersteuning mogelijk moet zijn voor wie digital first geen optie is. Daar had Alzheimer Nederland de commissie op gewezen in haar reactie op het conceptadvies.

Ga (ver) bouwen en stimuleer nieuwe woonvormen

Nieuwe woonvormen moeten ervoor zorgen dat ouderen langer zelfstandig kunnen (blijven) wonen. Alzheimer Nederland pleit voor meer experimentele woonvormen tussen thuis en het verpleeghuis, die geschikt zijn voor mensen met dementie. De commissie ziet nieuwe woonvormen als mogelijke oplossing, maar wil de financiering van kleinschalige woonvormen in de wijk afschaffen. Alzheimer Nederland vindt dat het wegnemen van de financiering van deze woonzorginitiatieven een grote stap terug in de tijd betekent. De commissie erkent weliswaar de waarde van kleinschalige woonvormen in de wijk, maar blijft bij haar standpunt wat betreft de financiering. Wel suggereert de commissie andere manieren om deze wooninitiatieven te behouden.

Ga samenwerken in een dementievriendelijke samenleving

Dat is een prachtig advies en uit ons hart gegrepen. Het vraagt wel een samenleving die ingericht is op dementie, waarin zorgaanbieders, informele zorg en de buurt nauw samenwerken. En waarin bijvoorbeeld de casemanager dementie een belangrijke rol speelt, als voorbeeld van een professional en vertrouwenspersoon die door de lijnen heen werkt en verbindt.

Leer van de coronacrisis

Uiteraard kan de commissie niet om de impact van het coronavirus heen. Daarom is een extra aanbeveling toegevoegd aan het advies: leer van de coronacrisis! Volgens de commissie heeft de coronacrisis behalve veel verdriet ook nieuwe inzichten en creatieve initiatieven opgeleverd. Alzheimer Nederland onderschrijft dit. Daarom zijn we bijvoorbeeld bezig met de ontwikkeling van een inspiratieboekje voor gemeenten, waarin we aansprekende voorbeelden verzamelen, zoals online dagbesteding en de online Alzheimer Cafés. Op deze manier borgen we de lessen van de coronacrisis. Niet door het wiel opnieuw uit te vinden, maar door voort te bouwen op de mooie initiatieven, die we overal om ons heen zien.

Bron: Alzheimer Nederland