Rode Kruis opent hulplijn voor mensen in nood in rampgebied Limburg

Het Rode Kruis stelt zijn hulplijn open voor mensen in het rampgebied in Limburg. Iedereen die hand- en spandiensten nodig heeft, kan contact opnemen met het nummer 070-4455 888. Vrijwilligers staan samen met het burgerhulpnetwerk Ready2Help van het Rode Kruis stand-by om mensen in het overstromingsgebied in Limburg te helpen. Er wordt hulp aangeboden bij het opruimen, maar ook bij het vullen van zandzakken en het bieden van een luisterend oor.

De hulplijn staat vanaf 16.00 uur open voor zowel individuele burgers als gemeenten die hulp nodig hebben bij de nasleep van de overstroming, of zich voorbereiden op de komst van het water. Ook andere hulpvragen kunnen worden gedeeld met de hulplijn. De hulpverleners van de Rode Kruis-hulplijn bieden ook psychosociale hulp voor mensen voor wie het allemaal even teveel wordt. De hulplijn is voorlopig geopend van 09.00 uur tot 21.00 uur. Ook in het weekend.

Burgerhulpnetwerk

Het burgerhulpnetwerk Ready2Help is in 2014 in het leven geroepen voor incidentele, grote inzetten als een dreigende dijkdoorbraak. Dit netwerk bestaat inmiddels uit ruim 92.000 mensen en is sinds de oprichting ruim 500 keer ingezet. Het team van Ready2Help biedt samen met de vrijwilligers praktische hulp in het overstromingsgebied. Ze helpen met het schoonmaken in en rond de woning of leveren boodschappen voor kwetsbare mensen die door het water in de knel zitten.

Medewerkers en vrijwilligers van het Rode Kruis helpen sinds woensdag met het evacueren het brengen en klaarzetten van veldbedden en het opvangen van mensen.

Bron: Het Nederlandse Rode Kruis