Roep om bufferzones bij abortusklinieken

Dat vrijheid voor vrouwen bij abortus niet vanzelfsprekend is, blijkt maar weer eens uit de uitzending van EenVandaag. Wekelijks worden vrouwen lastiggevallen door anti-abortus demonstranten die intimiderend inspelen op het schuld- en schaamtegevoel van vrouwen, en dat op een al zeer kwetsbaar moment.

Wekelijks wordt er gedemonstreerd bij abortusklinieken. Op sommige locaties is dat dagelijks het geval. Het aantal demonstraties neemt toe. Uit de uitzending van EenVandaag op 16 januari wordt duidelijk wat de invloed van deze anti-abortusdemonstraties is op bezoekers van een kliniek. Ze worden geïntimideerd en met agressie belaagd. Vrouwen worden misleid en de toegang tot de kliniek geblokkeerd. Vrouwen ervaren de situatie als pijnlijk, sommigen spreken van een traumatische ervaring.

Roep om bufferzones

Het Humanistisch Verbond signaleerde al eerder dit probleem. De anti-abortuslobby in Nederland, en Europa, wordt daadkrachtiger en slagvaardiger, onder meer in de vorm van de Mars voor het Leven. Maar ook bij abortusklinieken wordt steeds actiever gedemonstreerd. We hebben burgemeesters van gemeenten met een abortuskliniek opgeroepen een bufferzone te plaatsen rondom de klinieken. Je hebt het recht om te demonstreren, maar vrouwen moeten veilig en ongestoord de kliniek in kunnen.

Het is in Nederland ieders verworven recht om te demonstreren, zelfs als die demonstraties choquerend of beledigend zijn (zie artikel 9 Grondwet en artikel 11 EVRM). De demonstraties bij klinieken zitten op de grens van wat toelaatbaar is. Vrouwen krijgen voor de deur te horen dat ze een moord plegen en er worden folders in de handen gedrukt met emotionele uitspraken en schokkende afbeeldingen. Voor een vrouw, en haar eventuele partner, die op het punt staat een al zeer moeilijke beslissing uit te voeren, is dit op geen enkele manier een humane en rechtvaardige situatie.

Op basis van de EenVandaag-reportage en onze actie heeft GroenLinks een kamerdebat aangevraagd. Leefbaar Rotterdam vraagt de gemeente Rotterdam op te treden tegen de demonstraties. Burgemeester van Zanen van Utrecht laat aan Radio 1 weten in gesprek te gaan met het Vrelinghuis in Utrecht.

Abortus uit de taboesfeer

Het Humanistisch Verbond wil abortus uit de taboesfeer halen. Dat is nog altijd hard nodig, want ook in de politiek eisen orthodoxe visies een steeds groter plaats op het podium. Subsidie wordt verstrekt aan een anti-abortusorganisatie die tot doel heeft vrouwen te begeleiden in hun twijfel bij zwangerschap. De informatie die vrouwen krijgen is misleidend en onjuist. Het Humanistisch Verbond vindt dat onze verworvenheden om zelf in vrijheid keuzes te maken beschermd moeten worden. Dankzij onze acties staat deze kwestie op de politieke agenda. Lees op humanisme.nu/bufferzones hoe je het Humanistisch Verbondkunt steunen.

Bron: Humanistisch Verbond