Rondetafelgesprek bijtincidenten door hr-honden

De Tweede Kamercommissie van LNV kwam vorige week bijeen om zich door verschillende deskundigen te laten informeren over de ‘Aanpak en reductie van bijtincidenten door honden.’ Het gaat om bijtincidenten van zogenoemde hoogrisicohonden. De Dierenbescherming was een van de genodigden om een bijdrage te leveren aan het gesprek.

Complex probleem

De aanpak van bijtincidenten kent geen simpele oplossing, maar vraagt om een totaalpakket aan maatregelen. Vertegenwoordigers uit verschillende hoeken, o.a. politie, gemeente, universiteit en de advocatuur, lieten hun licht schijnen over de problematiek.

Verschillende ideeën

Oplossingen werden gezocht in het stoppen van louche handelskanalen, het bestrijden van criminele activiteiten met honden en een zorgvuldig fokbeleid ten aanzien van gedragskenmerken. Het LICG pleitte vooral voor goede voorlichting over socialisatie en opvoeding van honden om gedragsproblemen te voorkomen. Daarnaast zijn goede protocollen en aanvullende landelijke regelingen voor aanlijnen en muilkorven nodig. Een hond die bijvoorbeeld in de ene gemeente een muilkorfverbod krijgt, kan de gemeentegrens passeren en in de volgende woonplaats gewoon vrij rondlopen.

Rol asielen

Elly von Jessen, beleidsmedewerker bij de Dierenbescherming, vroeg de Kamerleden om de asielen te betrekken bij de plannen van de overheid. Zij schetste in welke lastige positie de asielen verkeren. De opvangcentra worden overvraagd met moeilijke honden, terwijl de organisatie daar eigenlijk niet voor ingericht is. Voor deze hoog-energiehonden pakken de kennelhuisvesting en de aanwezigheid van andere honden negatief uit. Daarnaast vragen deze honden om specialistische kennis van medewerkers en vrijwilligers voor een veilige situatie.

Binnenkort, vermoedelijk na het zomerreces, debatteert de Kamer over dit onderwerp.

Bron: Dierenbescherming

ABONNEER JE OP DE NIEUWSBRIEF

Blijf op de hoogte van het nieuws en informatie over het werk van goede doelen.