Ruim 1,1 miljoen Nepalezen geholpen met Giro555-geld

De Nederlandse samenwerkende hulporganisaties (SHO) hebben in de nasleep van de aardbeving in Nepal 1,1 miljoen mensen geholpen. Het grootste deel van de 25 miljoen euro die het Nederlandse publiek via Giro555 bij elkaar bracht ging naar hulp in de vorm van onderdak, water en sanitatie en levensonderhoud. In april publiceerde Giro555 de eindrapportage.

Op 25 april is het drie jaar geleden dat een verwoestende aardbeving Nepal trof. Bijna 9.000 mensen kwamen om en ruim 600.000 huizen werden verwoest. Mensen in Nederland brachten met Giro555 meer dan €25 miljoen bijeen voor hulp aan de slachtoffers. Dat bedrag is inmiddels volledig besteed aan noodhulp (70%) en wederopbouw (30%).95% van het geld werd in de eerste twee jaar besteed. Twee van de elf hulporganisaties achter Giro555 hebben tot eind 2017 doorgewerkt aan huizenbouw.

In totaal zijn 1,1 miljoen mensen geholpen. Uiteindelijk ontvingen bijna 250.000 mensen tijdelijk onderdak, meer dan 45.000 mensen pakketten met warme kleding en dekens en meer dan 23.000 mensen kook- en eetgerei. Ook werden er ruim 30.000 maaltijden en bijna 170.000 hygiënepakketten uitgedeeld. Bijna 19.000 kinderen werden ingeënt en meer dan 166.000 mensen kregen toegang tot schoon drinkwater. Daarnaast ontvingen 140.000 mensen zaden en gereedschap om hun land weer te kunnen bewerken en ontvingen meer dan 29.000 kinderen nieuwe uniformen en schoolspullen. Voor alle cijfers zie de infographic en de eindrapportage.

“De aardbevingen in Nepal waren nietsontziend”, aldus actievoorzitter Gijs de Vries. “Er was behoefte aan alles, zo kon ik kort na de ramp met eigen ogen ervaren. Samen met de lokale bevolking hebben we hard gewerkt en veel bereikt, ondanks de uitdagingen, zoals het bergachtige gebied en de moesson, de beschadigde infrastructuur en de soms trage besluitvorming in het land. Naast directe hulp was er ook aandacht voor het vergroten van de weerbaarheid van de bevolking. Nepal is kwetsbaar voor rampen als aardbevingen, hevige regenval en landverschuivingen. Samen met lokale gemeenschappen hebben we in kaart gebracht wat de risico’s zijn en hoe men zich daarop kan voorbereiden, zoals aardbevingsbestendig bouwen. Namens de hulporganisaties achter Giro555 wil ik iedereen bedanken voor zijn of haar gift voor Nepal.”

Aan de Nationale Actie voor Nepal deden elf hulporganisaties mee: CARE Nederland, Cordaid, ICCO en Kerk in Actie, Nederlandse Rode Kruis, Oxfam Novib, Plan Nederland, Save the Children, Terre des Hommes, UNICEF Nederland en World Vision. Het Liliane Fonds was gastdeelnemer en richtte zich op mensen met een beperking. Het zal nog jaren duren tot Nepal hersteld is van deze ramp. Tot die tijd zal de bevolking kwetsbaar blijven en steun nodig hebben. De meeste hulporganisaties blijven in Nepal hulp bieden met andere gelden, om mensen te helpen hun bestaan verder op te bouwen en beter voor te bereiden op nieuwe rampen.

De organisaties achter Giro555 zijn dankbaar voor de steun en het vertrouwen van het Nederlandse publiek. De organisaties zijn zich ervan bewust dat dit vertrouwen onder druk staat door de recente berichten over wangedrag in de sector. Zij werken samen met andere hulporganisaties, bracheorganisaties en de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking momenteel aan aanvullende maatregelen om dergelijke misstanden te voorkomen.

Bron: Giro555

ABONNEER JE OP DE NIEUWSBRIEF

Blijf op de hoogte van het nieuws en informatie over het werk van goede doelen.