Save the Children: zorg om kinderen in langdurige armoede

Het aantal kinderen in Nederland dat opgroeit in langdurige armoede daalt niet, blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS. Save the Children en Defence for Children maken zich daar grote zorgen over.

Ruim 292.000 kinderen groeiden in 2016 op in een huishouden met een laag inkomen. 117.00 van hen groeien op in een gezin met een langdurig laag inkomen (ten minste 4 jaar achter elkaar). Het aantal kinderen in langdurige armoede is ondanks de economische voortuitgang de afgelopen jaren niet gedaald. Het risico op armoede is het hoogst in de steden Amsterdam, Rotterdam, Groningen en Den Haag. Dit staat in het nieuwe rapport Armoede en Sociale Uitsluiting 2018 dat het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op donderdag 17 januari heeft gepubliceerd.

Save the Children en Defence for Children maken zich zorgen over deze grote groep kinderen. Zij groeien op in een omgeving waar te weinig geld is voor bijvoorbeeld nieuwe kleren, schoolreisjes of om lid te worden van een sportclub. Deze kinderen lopen het risico om in een sociaal isolement te raken vanwege gevoelens van schaamte en onzekerheid. Vaak is er geen geld om mee te doen aan sociale activiteiten. Het rapport laat zien dat personen met een laag inkomen minder vaak maatschappelijk participeren, een minder goede gezondheid hebben en korter leven.

Daarom zetten beide organisaties zich al geruime tijd in voor kinderen die opgroeien in armoede en zich buitengesloten voelen. Samen met Stimulansz voeren ze het project Speaking Minds. Dit project biedt jongeren die te maken hebben met armoede een kans om mee te denken met gemeenten over de totstandkoming en de invulling van het gemeentelijke armoede- en schuldenbeleid.

Daarnaast pleiten ze ervoor dat alle kinderen een zelfstandig recht moeten hebben op sociale zekerheid. Dit is vastgelegd in Artikel 26 van het VN-Kinderrechtenverdrag. Nederland heeft - als enige land ter wereld - een voorbehoud gemaakt bij dit artikel en stelt dat kinderen alleen via hun ouders gebruik kunnen maken van voorzieningen voor sociale zekerheid. Save the Children en Defence for Children roepen de Nederlandse overheid dan ook op tot intrekking van het voorbehoud. In de praktijk leidt dit namelijk tot schrijnende situaties waarbij kinderen rechtstreeks de dupe worden van de situatie van hun ouders, zo vernemen wij uit signalen van onze Kinderrechtenhelpdesk.

De nieuwe cijfers van het CBS laten zien dat er in Nederland nog altijd teveel kinderen opgroeien in armoede. Er moet spoedig opvolging worden gegeven aan de reductiedoelstelling, zoals verzocht op 5 december 2017 door de Eerste Kamer, en toegezegd door premier Rutte. Save the Children en Defence for Children blijven zich ook in 2018 actief inzetten om het aantal kinderen in armoede terug te dringen zodat alle kinderen een gelijke toekomst hebben.

Bron: Save the Children en Defence for Children

ABONNEER JE OP DE NIEUWSBRIEF

Blijf op de hoogte van het nieuws en informatie over het werk van goede doelen.