SCP: zorgen over belasting van mantelzorgers bij dementie

Er zijn veel verbeterpunten op het gebied van ondersteuning en zorg uit de Wmo, de Zvw en de Wlz. Dat blijkt uit het rapport over de landelijke evaluatie Hervorming Langdurige Zorg van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

Het SCP maakt zich onder meer zorgen over de toename in belasting voor mantelzorgers van mensen met dementie. Zorgen die worden gedeeld door minister De Jonge van het ministerie van VWS. Meer ondersteuning van mantelzorgers kan overbelasting verminderen of zelfs voorkomen, aldus het SCP. Alzheimer Nederland vindt het hoog tijd dat partijen aan de slag gaan met verbetering voor mensen met dementie en hun naasten. Met het Pact voor de Ouderenzorg kan er gezamenlijk verschil worden gemaakt.

Mantelzorgers van mensen met dementie geven in het SCP-rapport aan dat zij de zorg voor hun naasten maximaal een halfjaar vol kunnen houden, in tegenstelling tot andere mantelzorgers die zeggen de zorg langer vol te kunnen houden. Ook zeggen de mantelzorgers dat gemeenten en zorgverleners soms onvoldoende kennis hebben van de ziekte.

Volgens het SCP zijn gemeenten nog zoekende naar nieuwe vormen van dementiezorg en ondersteuning, zoals dagbesteding voor mensen met beginnende dementie. Tegelijkertijd ziet het SCP ook steeds meer samenwerkingsprojecten tussen gemeenten en zorgverzekeraars, vaak over dementie. Een goede ontwikkeling, aldus Alzheimer Nederland. In het boekje Langer Meedoen heeft Alzheimer Nederland 10 inspirerende voorbeelden verzameld over ondersteuning en zorg voor mensen met dementie.

Cliëntondersteuners beter benutten

Het SCP ziet een belangrijke rol weggelegd voor de cliëntondersteuners die de toegankelijkheid van zorg kunnen bevorderen, zoals het keukentafelgesprek. Zelfs bij hulpverleners is dit relatief onbekend, ondanks het feit dat dit in de wet is vastgelegd. Bij mensen met dementie is de casemanager dementie degene die formele en informele zorg met elkaar verbindt. Alzheimer Nederland vindt het daarom van groot belang dat het sociaal wijkteam en casemanagement dementie elkaar feilloos weten te vinden.

Tot slot maakt ook het SCP zich ook zorgen over de aanhoudende problemen door de zorgval. Huisartsen geven in het rapport aan dat zij minder snel doorverwijzen voor een indicatie voor de Wlz, omdat mensen dan te maken krijgen met een hogere eigen bijdrage. Zorgwekkend, aldus Alzheimer Nederland. Wij hopen dat de minister op korte termijn zorgt voor een structurele oplossing voor de zorgval. De oplossing van Alzheimer Nederland: laat de Wlz-indicatie pas ingaan na de verhuizing naar het verpleeghuis.

Bron: Alzheimer Nederland