Simone Richardson nieuwe algemeen directeur van de Krajicek Foundation

Per 1 juni 2018 wordt Simone Richardson de nieuwe algemeen directeur van de Krajicek Foundation. Zij volgt hiermee Liesbeth Pruijs op die sinds 2014 directeur van de Foundation is geweest.

In haar nieuwe rol wordt Richardson verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van de Krajicek Foundation. Zij zal voortborduren op het sterke fundament dat de afgelopen jaren onder leiding van Pruijs is neergelegd.

Sport loopt als een rode draad door het leven van Richardson heen. Hoewel zij het vroeger thuis niet breed hadden, stond sport altijd op de voorgrond en in haar jeugd was zij op nationaal niveau actief in de atletiek. Zij volgde de studie Bewegingswetenschappen aan de Rijksuniversiteit van Groningen waarin voor haar het effect van bewegen op personen centraal stond. Vervolgens bekleedde zij diverse functies in de sport waaronder bij NOC*NSF, de Nederlandse Rugbybond en Le Champion.

In haar nieuwe rol zal zij de solide basis van de Krajicek Foundation verder uitbouwen. “Bewegingsarmoede is een zorgwekkende trend en wij zullen dus in toenemende mate kinderen moeten uitdagen om buiten te spelen en te sporten”, zegt Richardson. Dit betekent dat bestaande en nieuwe Playgrounds duurzaam, innovatief en interactief moeten worden. De onlangs geopende Krajicek Playground Corbulopark in Voorburg is hier een mooi voorbeeld van.

Een andere taak die Richardson ziet, is het versterken van het buurtgevoel. Enerzijds door lokale ondernemingen en verenigingen meer te betrekken bij de Playgrounds en anderzijds door de voorbeeldfunctie die Krajicek Scholarshippers hebben verder te versterken. De Krajicek Foundation verstrekt momenteel 184 studiebeurzen aan jongeren uit aandachtswijken. In ruil daarvoor organiseren zij ten minste 100 uur aan spel- en sportactiviteiten op en rond hun eigen Krajicek Playground.

Vertrekkend algemeen directeur, Liesbeth Pruijs, gaf in maart aan haar functie neer te willen leggen. In 2014 startte zij met een duidelijke taak en deze is nu volbracht. “Ik ben ontzettend trots op wat we de afgelopen jaren met elkaar hebben bereikt. Het verbreden en verdiepen van het Scholarshipprogramma en de speciale focus op sporten voor meiden in aandachtswijken, zijn onderwerpen waar ik heel blij van word”, zegt Pruijs.

Eind maart is daarom begonnen met de werving en selectie van de nieuwe algemeen directeur. Voorzitter van het bestuur, Pieter Winsemius: “Simone heeft een duidelijke visie over het verbinden van de Krajicek Foundation met de verschillende doelgroepen en heeft bewezen de benodigde kennis en ervaring in huis te hebben om dit ook succesvol ten uitvoering te brengen. Dat maakt haar de ideale opvolger”. Oprichter en bestuurslid Richard Krajicek vult aan: “Onze droom is dat ieder kind sociaal veilig en sportief opgroeit. Binnen de kwetsbare groep van kinderen uit aandachtswijken richten we ons daarbij extra op de meiden. In de afgelopen jaren hebben we sporten voor meiden op de kaart kunnen zetten en daar blijven we ons ook in de toekomst hard voor maken. Simone zal met haar bevlogenheid en enthousiasme, samen met het team, zich inzetten om onze droom verder te realiseren.”

Bron: Krajicek Foundation