Speciale honden vragen om speciale zorg

Honden die betrokken zijn bij bijtincidenten of agressief naar andere dieren of mensen uitvallen halen met enige regelmaat het nieuws of zijn in negatieve zin het gesprek in de buurt. Deze honden kunnen er vaak niks aan doen dat ze zo zijn geworden. Ze zijn op de verkeerde plek geboren, niet goed opgevoed en/of wonen bij mensen die niet de kennis of de tijd hebben om hun hond de nodige aandacht en zorg te geven. Helaas belanden steeds meer van deze honden, door de overheid nog wel eens omschreven als 'hoog-risico honden', in het dierenasiel. Het toegenomen aantal speciale honden vraagt om speciale zorg die in de bestaande asielen niet altijd in voldoende mate aanwezig is. De Dierenbescherming is dan ook blij met de motie die Tjeerd de Groot van D66 vandaag, met steun van Von Martels van het CDA, indiende tijdens overleg in de Tweede Kamer over de aanpak van bijtincidenten.

In de motie vraagt D66 aan de regering om, in overleg met de Dierenbescherming en andere relevante partijen, de mogelijkheden te onderzoeken om in Nederland te komen tot een 'multidisciplinair landelijk expertisecentrum voor de opvang en training van complexe honden'. Daarbij geeft de partij aan dat dergelijke centra in Duitsland en Amerika al bestaan. De motie geeft daarnaast ook aan dat zo'n centrum niet alleen de honden zelf en de dierenasielen kunnen helpen, maar ook het Rijk, de gemeente en de politie en onderwijs- en onderzoeksinstellingen.

Tjeerd de Groot: “Helaas komen er nog veel te veel bijtincidenten voor. Vaak gaat het om hoog-risico honden die slecht zijn behandeld door hun baas. Als deze honden in een regulier asiel belanden, worden de medewerkers vaak overvraagd. Daarom vindt D66 het belangrijk dat deze honden opgevangen worden in een gespecialiseerd centrum.”

Complexe honden in dierenasielen

Zowel qua huisvesting als qua plaatsingsmogelijkheden worden de dierenasielen in de huidige situatie overvraagd. Het aannemen, of weigeren van honden, maar ook een eventuele besluit tot euthanasie leiden regelmatig tot grote publieke verontwaardiging. Voor dit maatschappelijke probleem moet echt aandacht komen. Om hierop een voorschot te nemen heeft De Dierenbescherming een memo opgesteld over een specialistisch centrum voor honden. Deze is inmiddels onder de aandacht van Minister Schouten van LNV gebracht, maar we hopen dat het vooral ook een stimulans voor haar is om in gesprek te gaan met vertegenwoordigers uit de dierenopvangsector en aan de slag te gaan met de ingediende motie.

Bron: Dierenbescherming