Stichting Steun Emma maakt wetenschappelijk onderzoek naar coronavirus bij kinderen per direct mogelijk

Op het gebied van wetenschappelijk onderzoek is het in tijden van corona nodig om het onmogelijke mogelijk te maken, snelheid is van groot belang. Studies naar het coronavirus bij kinderen starten liever vandaag dan morgen. Via Stichting Steun Emma Kinderziekenhuis worden twee studies met betrekking tot het coronavirus bij kinderen mogelijk gemaakt: COVID-Milk en COVID-Kids.

COVID-Milk studie

Kan moedermelk helpen bij de behandeling van kinderen en kwetsbare groepen met het coronavirus? Moedermelk bevat antistoffen tegen ziektes die de moeder heeft doorgemaakt. Hiermee ondersteunt borstvoeding het afweersysteem van het kind. In deze studie worden moeders gevolgd die momenteel borstvoeding geven, waarvan bekend is dat zij het coronavirus al hebben doorgemaakt.

Het doel van deze studie is om na te gaan of de moedermelk van vrouwen die een COVID-19 infectie hebben doorgemaakt antistoffen tegen het virus bevatten. Daarnaast kan worden onderzocht of deze antistoffen nog steeds aanwezig zijn na het pasteuriseren van de moedermelk. Als dit het geval is kunnen vrouwen die het virus hebben doorgemaakt hun melk doneren aan zieke kinderen of kwetsbare groepen met een COVID-19 infectie, ter ondersteuning van de behandeling.

“Als er antistoffen in moedermelk zitten, gaan we onderzoeken of we daarmee andere kwetsbare groepen kunnen helpen. Je kan deze melk geven aan te vroeggeboren kinderen of kinderen met aangeboren afwijkingen. Die kinderen zijn kwetsbaar voor luchtweginfecties, en met deze melk zijn ze misschien beter beschermd. Maar ook voor kwetsbare ouderen, die het meest vatbaar lijken te zijn voor het coronavirus, zou de moedermelk nuttig kunnen zijn.”
- Britt van Keulen, arts bij de Nederlandse Moedermelkbank van Amsterdam UMC en betrokken bij deze nieuwe studie.

De kennis uit deze studie zal tot slot ook bijdragen aan de ontwikkeling van de richtlijnen rondom het geven van borstvoeding ten tijde van een infectie.

De financiering van de studie ‘COVID-Milk’ wordt mogelijk gemaakt dankzij Stichting Steun Emma Kinderziekenhuis.

COVID-Kids studie

Hoeveel kinderen hebben afweerstoffen tegen het coronavirus? Het coronavirus geeft bij kinderen veel mildere symptomen dan bij ouderen. Maar kinderen kunnen wel besmet worden en het virus ook doorgeven.

Als reactie op het virus maakt het lichaam afweerstoffen. Om beter te begrijpen hoe het immuunsysteem het virus bestrijdt, is het nodig om de afweerreactie te bestuderen.

De COVID-Kids studie gaat onderzoeken hoeveel kinderen afweerstoffen tegen het virus bij zich dragen en hoe de afweerreactie tegen het virus werkt. Hoe meer mensen afweerstoffen hebben, hoe moeilijker het is voor het virus om zich verder te verspreiden. Dit is belangrijke informatie. Het kan ons vertellen of het virus nog veel mensen ziek kan maken in Nederland, of juist dat al zoveel mensen beschermd zijn, dat er minder regels nodig zijn om verspreiding te voorkomen.

De onderzoeken worden gecombineerd met een onderzoek dat volgens de behandelend arts van het kind toch al nodig is. Hiermee is het niet extra belastend voor het kind. De financiering van de COVID-Kids studie wordt mogelijk gemaakt dankzij een bijdrage van de Contribute Foundation aan Stichting Steun Emma Kinderziekenhuis.

Beide studies worden uitgevoerd door het Emma Kinderziekenhuis, Amsterdam UMC, projectleider van ‘COVID-Milk’ is Britt van Keulen en van ‘COVID-Kids’ is dat Dasja Pajkrt.

Bron: Amsterdam UMC