TeamUp begint op school met aangepaste activiteiten

Door de coronacrisis zijn de activiteiten van TeamUp op school tijdelijk stilgelegd. Nu de scholen weer open gaan, worden de activiteiten hervat op negentien scholen door het hele land. Met de zogenoemde TeamUp Start-sessies worden de leraren op weg geholpen.

Kinderen hebben lang thuisgezeten en hebben elkaar een tijd niet gezien. Voor zowel de leerlingen als leraren zal het in het begin weer even wennen zijn. Tijdens onze TeamUp-activiteiten, waarbij spel en beweging centraal staan, komen kinderen weer in contact met elkaar, kunnen ze zich ontspannen en plezier maken. Bovendien helpt het hen omgaan met gevoelens die de coronacrisis met zich meebrengt zoals angst, boosheid en stress. Door spel en beweging krijgt het lichaam de kans om spanning los te laten. Kinderen voelen zich beter. En omdat we voornamelijk actief zijn op nieuwkomersscholen, waar gevluchte kinderen zitten die al heel veel hebben meegemaakt, is het essentieel om onze activiteiten direct te hervatten.

TeamUp Start-sessies

Door alle aanpassingen in het onderwijs wordt er veel van leraren gevraagd. Waar normaal gesproken de leraren zelf hun sessies samenstellen op basis van de acht hoofdthema’s en meer dan 200 TeamUp-activiteiten, komen we in deze uitzonderlijke situatie de scholen tegemoet met een kant-en-klare sessie.

“Er komt veel op leerkrachten af, dus een kant-en-klare TeamUp Start-sessie werkt drempelverlagend en is makkelijk in te passen in het rooster”, zegt Cato Oosterwijk, projectleider TeamUp op school.

Sociale verbinding

De focus van de sessies ligt op het vergroten van de sociale verbinding tussen de kinderen. Ze leren samen te werken met leeftijdsgenoten, hun gevoelens te uiten en elkaar complimenten te geven. Daarnaast richten we ons op angst, stress en boosheid. Kinderen reageren verschillend op crisissituaties. Ze zijn angstig of teruggetrokken. Of juist vaak boos of lastig omdat ze veel thuis moesten zitten. Spelenderwijs leren de kinderen hoe ze met deze gevoelens om moeten gaan. En deze vaardigheden komen weer van pas in hun dagelijks leven.

Richtlijnen

De sessies voldoen aan de richtlijnen van het RIVM, zijn eenvoudig én in elke ruimte uitvoerbaar. Ook in de buitenlucht. Voor de scholen die er behoefte aan hebben, is er een poster ontwikkeld om het belang van 1,5 meter afstand aan te geven. Niet omdat dat moet, want kinderen mogen samen spelen, maar omdat we zien dat sommige scholen dit prettig vinden en willen gebruiken. Alle activiteiten kunnen met 1,5 meter afstand nog steeds uitgevoerd worden.

TeamUp Thuis Spellenboek

Naast de TeamUp Start-sessie voor scholen, hebben we het TeamUp Thuis spellenboek ontwikkeld zodat kinderen met hun familieleden de activiteiten in hun woonkamer kunnen spelen. Het spellenboek wordt wereldwijd in verschillende contexten uitgegeven, zoals in vluchtelingenkampen, asielzoekerscentra en in dorpen waar kinderen zonder hun ouders wonen.