Teken de petitie: acute evacuatie van Afghanen van levensbelang

De situatie in Afghanistan is levensgevaarlijk voor Afghanen die voor Nederlandse militaire missies en NGO’s werken of gewerkt hebben. Inmiddels is 90% van Afghanistan in handen van de Taliban, en zij dreigen deze Afghanen te executeren, omdat ze banden hebben met Nederland.

Maatschappelijke organisaties, de Afghaanse diaspora in Nederland, Afghanistan-veteranen en prominenten roepen het kabinet op om acuut over te gaan tot de evacuatie van elke Afghaan die met Nederlandse militairen en NGO’s heeft samengewerkt en om die reden bedreigd wordt.

Teken de petitie: Red onze Afghaanse collega’s!

Twintig jaar na de start van de Nederlandse aanwezigheid in het land, wint de Taliban met ongekende snelheid terrein. Vandaag lijkt de hoofdstad Kabul onder controle te komen van de Taliban.

Nederland heeft op verschillende manieren bijgedragen aan vrede, veiligheid en ontwikkeling in Afghanistan. Ruim 30.000 Nederlandse militairen hebben zich ingezet, eerst in Kabul en later in Baghlan, Kandahar, Uruzgan, Kunduz en Mazar-e-Sharif. Ook zetten tal van Nederlandse NGO’s en kennisinstellingen zich in voor de versterking van de rechtstaat, gezondheidszorg, vrouwenrechten, landbouw en onderwijs.

Daarbij hebben het ministerie van Defensie, NGO’s en kennisinstellingen veelvuldig gebruik gemaakt van lokale ondersteuning: tolken, chauffeurs, gidsen, koks. Ook heeft Nederland tal van advocaten, rechters, journalisten en mensen- en vrouwenrechtenverdedigers opgeleid en actief met hen samengewerkt; zij worden nu bedreigd.

Kees Zevenbergen, CEO van Cordaid: “In tegenstelling tot Canada en de Verenigde Staten heeft de Nederlandse regering veel van deze mensen nog niet geëvacueerd. De huidige inzet van Nederland beperkt zich tot het evacueren van tolken en ambassadepersoneel. De snelle opmars van de Taliban ontneemt Nederland de luxe van tijd. Het kabinet moet daarom vandaag tot actie en bredere evacuatie overgaan.”

Dinsdag voorafgaand aan het debat in de Tweede Kamer over Afghanistan zullen maatschappelijke organisaties, veteranen en Afghaanse tolken de petitie aan Kamerleden aanbieden.

Bron: Cordaid

ABONNEER JE OP DE NIEUWSBRIEF

Blijf op de hoogte van het nieuws en informatie over het werk van goede doelen.