Tijdelijke groei aantal tuberculose patiënten in Nederland tot stilstand gebracht

De vandaag gepubliceerde cijfers van het RIVM bieden goed nieuws. In 2017 werd bij 787 patiënten in Nederland tuberculose vastgesteld. Dat is 11% minder dan in 2016 toen er 889 patiënten waren en brengt ons iets onder het niveau van 2014 (814). Tuberculose is de dodelijkste infectieziekte wereldwijd en staat nog steeds in de top 3 van meest voorkomende meldingsplichtige infectieziekten in Nederland.

Tot 2014 nam het aantal TBC-patiënten in Nederland met gemiddeld 4% per jaar gestaag af. In 2015 en 2016 nam het aantal TBC-patiënten echter weer toe door de grote toestroom van asielzoekers uit Sub-Sahara-Afrika die onder barre omstandigheden naar Europa reisden. Nu deze toestroom tot stilstand is gekomen, daalt ook het aantal TBC-patiënten in Nederland weer. Mensen die zich in Nederland willen vestigen of langer dan drie maanden willen verblijven, uit landen waar tuberculose nog veel voorkomt, worden bij binnenkomst steevast gescreend op tuberculose.

Connie Erkens, coördinator Team Nederland van KNCV Tuberculosefonds “De daling is gunstig, maar we kunnen nog meer doen om tuberculose in risicogroepen verder terug te dringen. Met de screening bij binnenkomst vinden we alleen patiënten die al ziek zijn. KNCV Tuberculosefonds doet nu samen met de GGD-en onderzoek om te kijken of het mogelijk is om ook alle mensen met latente TBC-infectie op te sporen en preventief te behandelen. Hiermee voorkomen wij toekomstige tuberculose gevallen”.

Waarom is in Nederland de verspreiding van tuberculose zo goed onder controle? Dat komt door concentratie van kennis en een goedwerkend systeem van TBC-opsporing en –behandeling. Dat is hard nodig in een tijdperk waarin tuberculose minder vaak voorkomt, maar mensen migreren en over de hele wereld reizen. Met 10 miljoen nieuwe gevallen van tuberculose per jaar en oprukkende resistentie, blijft tuberculose een mondiale bedreiging. Daarom zal in september 2018 voor de eerste keer in de geschiedenis van de Verenigde Naties de bestrijding van tuberculose op het hoogste politieke niveau besproken worden.

Kitty van Weezenbeek, algemeen directeur van KNCV Tuberculosefonds: “Het is onacceptabel dat er dagelijks nog bijna 5.000 mensen in de wereld overlijden aan tuberculose. Iedere dag weer. Dit terwijl de ziekte goed te genezen is. TBC moet de wereld uit, en daar hebben we naast technische innovaties vooral ook politiek commitment voor nodig”.

24 maart: Wereld Stop Tuberculose Dag

Op 24 maart is het Wereld Stop Tuberculose Dag, de dag waarop mondiaal aandacht wordt gevraagd voor de essentiële strijd tegen tuberculose. Tuberculose is de meest dodelijke infectieziekte ter wereld.

Bron: KNCV Tuberculosefonds