Toename aantal daklozen - 'Veel te weinig woningen beschikbaar'

Het Leger des Heils is niet verrast door de nieuwe cijfers van het CBS die een toename van het aantal dak- en thuisloze mensen laat zien. Al langere tijd zien zij dat steeds meer mensen een beroep doen op laagdrempelige dag- en nachtopvang. Bij de dagopvang is er in anderhalf jaar tijd een toename van 8% te zien. Het gaat om mensen die te maken hebben met veel problemen tegelijkertijd. Ze hebben schulden, zijn verslaafd of hebben psychische problemen en kunnen niet langer terugvallen op een netwerk. En komen dan uiteindelijk op straat terecht. Ook ziet het Leger des Heils een toename van mensen bij haar soepbussen en veldwerkteams. Ze komen steeds meer mensen tegen op straat.

Te weinig woningen

Volgens directeur Cornel Vader zijn er te weinig goedkope woningen beschikbaar. "Er is een enorme krapte op de woningmarkt, waar ook de kwetsbare mensen last van hebben. Er zijn veel te weinig woningen beschikbaar. Daardoor is er ook geen doorstroom in de maatschappelijke en kortdurende opvang. Mensen blijven ‘vast zitten in de opvang’. De gemiddelde wachttijd in de kortdurende opvang is de laatste jaren alleen maar gestegen. Op dit moment moeten mensen gemiddeld 13 maanden wachten totdat er een woning beschikbaar is. Daarnaast zien we dat de ambulante hulp bij (kwetsbare) mensen te snel wordt afgebouwd. Mensen moeten te snel weer zelfredzaam zijn. Maar voor sommige mensen is volledige zelfredzaamheid te hoog gegrepen en zal er altijd een vorm van begeleiding nodig zijn."

Oplossingen

Op korte termijn moeten er veel meer woningen beschikbaar komen. Ook voor kwetsbare groepen. En er moeten mogelijkheden komen om een woning te delen zonder dat meteen de kostdelersnorm dreigt. Nu gaan jongeren noodgedwongen de straat op, omdat het financieel niet meer mogelijk is om thuis te blijven wonen; met alle gevolgen van dien. Het Leger des Heils pleit voor intensieve ambulante begeleiding. Nu wordt de ambulante hulp in sommige gevallen te snel afgebouwd, waardoor mensen terugvallen en het risico groot is dat ze weer op straat terecht komen. Daarnaast is het van belang dat beschermde woonvormen behouden blijven. Er zal altijd een groep mensen zijn die het zelfstandig niet redt. Zij verdienen ook een plek om te wonen en te leven.

Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat vorig jaar 39.300 mensen tussen de 18 en 65 jaar oud geen vaste woon- of verblijfplaats hadden. In 2009 waren dat 17.800. Het aantal jonge daklozen tussen de 18 en 30 jaar oud is vorig jaar zelfs verdrievoudigd tot 12.600.

Bron: Leger des Heils

ABONNEER JE OP DE NIEUWSBRIEF

Blijf op de hoogte van het nieuws en informatie over het werk van goede doelen.