Tweede Kamer deelt zorgen Alzheimer Nederland over uitwerking dementiestrategie en mantelzorgondersteuning

De Tweede Kamer heeft woensdag met minister De Jonge (VWS) het debat gevoerd over dementiezorg, wijkverpleging, PGB en Wmo. De minister heeft in dit debat aangegeven dat dementie de aankomende jaren alle aandacht krijgt: we gaan het net zo intensief over dementie hebben als nu over corona. Het wordt immers volksziekte nummer één. Alzheimer Nederland is blij dat de urgentie en uitdaging gezien wordt. Zij wil er nadrukkelijk op toezien dat er ook nu stappen ondernomen worden om de dementiezorg te verbeteren. De Nationale Dementiestrategie is hiervoor van groot belang.

Tijdens het debat gaf de minister ook meer duidelijkheid over het budget voor de dementiestrategie. Uit de reactie van de minister op vragen van CDA, 50PLUS en ChristenUnie over financiering van de dementiestrategie blijkt dat deze te wensen overlaat: er is de komende tien jaar € 148 miljoen beschikbaar voor de pijler Onderzoek. Daarnaast is € 5 miljoen beschikbaar voor de tweede pijler Mensen met dementie tellen mee en € 3,2 miljoen voor de derde pijler Steun op maat bij leven met dementie. Het is niet duidelijk of het bedrag voor de laatste twee pijlers ook voor tien jaar geldt. Wel weten we nu al dat het bedrag bij lange na niet genoeg is om de gevolgen van dementie op te vangen. Alzheimer Nederland blijft daarom pleiten voor een budget dat aansluit bij de ambities uit de Nationale Dementiestrategie, ook bij een volgend kabinet.

Preventie belangrijk onderdeel

Tijdens het debat kwam ook preventie aan bod. Dit is een belangrijke pijler in de strategie van de minister die nog ontbrak. Op aandringen van 50PLUS-Kamerlid Léonie Sazias zal de minister, samen met onder andere Alzheimer Nederland, bekijken of preventie voldoende in de Nationale Dementiestrategie aan bod komt en of aanvullende actie nodig is. Alzheimer Nederland juicht dit toe, preventie zou wat ons betreft een belangrijk onderdeel moeten zijn van de nieuwe strategie van de minister. Ook gaat er gekeken worden of mensen met dementie met een migratieachtergrond voldoende aandacht krijgen in de strategie.

Beschikbaarheid respijtzorg zorgelijk

Tenslotte maken vrijwel alle partijen zich zorgen om de beschikbaarheid van respijtzorg. De minister deelt deze zorgen en erkent het belang van een adempauze voor mantelzorgers. Hier ligt een duidelijke opdracht voor de minister om hard aan de slag te gaan met vindbaarheid en beschikbaarheid van respijtzorg, waar Alzheimer Nederland zich volledig bij aansluit. In aanloop naar het debat heeft Alzheimer Nederland de Kamerleden nadrukkelijk gewezen op het belang van dagbesteding. De organisatie is blij dat gehoor is gegeven aan deze oproep en volgen de vorderingen nauwgezet.

Bron: Alzheimer Nederland