UNICEF: Ongekend grote onderwijsachterstanden door corona

Vandaag, op de Internationale Dag van het Onderwijs en na bijna twee jaar corona, slaat UNICEF alarm over de grote leerachterstanden wereldwijd. Meer dan 635 miljoen leerlingen worden nu nog steeds getroffen door volledige of gedeeltelijke schoolsluitingen. Het sluiten van onderwijs moet zo snel mogelijk stoppen; het heropenen van scholen alleen is niet genoeg. Leerlingen hebben intensieve begeleiding nodig om hun onderwijsachterstanden in te halen.

Door de verstoring van het onderwijs hebben miljoenen kinderen minder geleerd dan als ze in de klas hadden gezeten. Vooral jongere en achtergestelde kinderen lijden het grootste verlies,' zegt Suzanne Laszlo, directeur van UNICEF Nederland.

In lage- en middeninkomenslanden is door leerachterstanden ten gevolge van schoolsluitingen een flinke toename van het aantal tienjarigen dat niet in staat is om een ​​eenvoudige tekst te lezen of te begrijpen. Dit was 53 procent vóór de pandemie en is nu gestegen naar 70 procent.

'De verliezen zijn het grootst voor de meest kwetsbare leerlingen. Over de hele wereld maakt de coronapandemie hardnekkige ongelijkheden in het onderwijs groter. De vooruitgang die de afgelopen jaren was geboekt om deze kansenongelijkheid aan te pakken, wordt nu weggevaagd,' zegt Laszlo. Zo zien we in Bangladesh dat 1 op de 10 meisjes van 12 tot 15 jaar niet meer terug naar school keert na heropening van hun school.'

De gevolgen van schoolsluitingen zijn enorm. Net als in Nederland zien we wereldwijd dat naast leerachterstanden, de schoolsluitingen gevolgen hebben voor het mentaal welzijn en de sociale ontwikkeling van kinderen. De coronapandemie veroorzaakt daarnaast een hoge mate van angst en depressie onder kinderen en jongeren.

In armere landen is bovendien de toegang tot voeding verminderd. Meer dan 370 miljoen kinderen wereldwijd misten hun schoolmaaltijden tijdens schoolsluitingen. Vaak was dit hun enige maaltijd van de dag.

Ook huiselijk geweld en kinderarbeid zijn toegenomen. Door de gevolgen van de coronacrisis lopen miljoenen kinderen, vooral in armere landen, extra risico om noodgedwongen te moeten werken. Zeker 23 miljoen kinderen, die voorheen op school zaten en door de onderwijssluitingen aan het werk zijn gegaan, dreigen niet meer terug te keren naar school. Dit terwijl onderwijs cruciaal is om kinderarbeid tegen te gaan.

UNICEF vindt dat het sluiten van onderwijs wereldwijd zo snel mogelijk moet stoppen. Alleen het heropenen van scholen is niet genoeg. Leerlingen hebben intensieve begeleiding nodig om achterstanden in te halen.

Bron: UNICEF