Vaccinatiestrategie: wat doet en vindt Longfonds?

Nederland is op 6 januari begonnen met het vaccineren tegen het coronavirus. De overheid heeft hiervoor een (voorlopige) vaccinatiestrategie uitgewerkt. Het Longfonds ontvangt veel vragen hierover van mensen met een longziekte. Bijvoorbeeld: ‘Wanneer worden mensen met een longziekte gevaccineerd?’ ‘Is het vaccin dat ik volgens het schema zou krijgen, wel veilig voor mij vanwege mijn longziekte?’ ‘Welke bijwerkingen zijn er te verwachten?’ ‘Klopt het dat je als 60-jarige met medische indicatie pas laat aan de beurt komt voor vaccinatie?’

Longfonds begrijpt de zorgen van mensen met een longziekte. De organisatie vindt het belangrijk dat iedereen goed geïnformeerd wordt en dat alle mensen met een verhoogd risico op een ernstig beloop van corona zo snel mogelijk gevaccineerd kunnen worden. Ook alle mensen met een longzieke, ongeacht hun leeftijd. Deze groep mag niet vergeten worden.

Op dit moment is nog veel onduidelijk over de precieze invulling van de vaccinatiestrategie. Ook voor ons. Het Longfonds doet er alles aan zoveel mogelijk en zo snel mogelijk duidelijkheid te krijgen. Zij hebben nauw contact met longartsen en huisartsen hierover. Vragen die zij via sociale media en onze advieslijn binnen krijgen leggen ze voor aan de longartsen van de Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVALT). Experts vanuit NVALT werken samen met het RIVM en de Gezondheidsraad om tot een goed onderbouwd advies te komen voor vaccinaties voor de mensen met een medische indicatie. Hieronder vallen uiteraard ook mensen met een longziekte.

Daarnaast is het Longfonds ook bezig om meer duidelijkheid te krijgen over het vaccinatietraject via de huisarts in contact met de CAHAG, De COPD & Astma Huisartsen Advies Groep.

Het Longfonds blijft oproepen tot snelle vaccinatie van alle mensen met een verhoogd risico op een ernstig beloop van corona en daarmee voor alle mensen met een longziekte.

Zodra er meer duidelijk is over de vaccinatiestrategie of over de werking van de vaccins zelf, meldt het Longfonds hierover op hun vraag- en antwoordpagina.

Bron: Longfonds