Van social distancing naar wildlife distancing

SPOTS en de Dierencoalitie (bestaande uit o.a. World Animal Protection, IFAW en stichting AAP) publiceerden deze week een maatregelenpakket om het risico op een volgende pandemie te verkleinen. De organisaties vinden het hoog tijd dat de politiek zich gaat bezighouden met een langetermijnvisie voor pandemieën als COVID-19. Met het pakket reiken ze politici en beleidsmakers de hand om gezamenlijk te werken aan de bewaking van de volksgezondheid.

Decennialange waarschuwing voor pandemieën

Virologen waarschuwen al jarenlang voor een pandemie als COVID-19. Deze werd voorafgegaan door andere virusuitbraken waarvan SARS, MERS en Ebola de bekendste zijn. Virologen stellen ook dat de huidige pandemie zeer waarschijnlijk niet de laatste gaat zijn. Deze virussen (zoönosen) springen over van dieren op mensen waarbij de meerderheid afkomstig is van wilde dieren. Wereldwijde ontbossing, het verlies van biodiversiteit, de handel in en exploitatie van wilde dieren, klimaatverandering en het opeenpakken van grote aantallen dieren in de veehouderij vormen steeds grotere risico’s voor onze gezondheid.

De natuur- en dierenorganisaties hebben de handen ineengeslagen en een gezamenlijk preventieplan ontwikkeld. Hierin zijn 15 maatregelen opgenomen die het risico op een toekomstige pandemie aanzienlijk verkleinen. Want hoewel onlangs de aftrap werd gegeven van het landelijk vaccinatieprogramma, zijn de organisaties het erover eens dat de echte oorzaak van pandemieën als COVID-19 niet wordt aangepakt. Met deze maatregelen beogen de organisaties de steun van kandidaat-Kamerleden om dieren, biodiversiteit en de volksgezondheid beter te beschermen.

Vleermuis in kooi

Vanaf deze week wordt er elke dag één maatregel gepubliceerd. De organisaties vragen in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen hiervoor aandacht bij kandidaat-Kamerleden. Het terugdringen van de handel in en exploitatie van wilde dieren, het waarborgen van dierenwelzijn en betere bescherming van de biodiversiteit zijn de meest effectieve manieren om de volksgezondheid in de toekomst te beschermen. Dit wordt volgens de organisaties één van de belangrijkste taken van een nieuwe regering.

De maatregelen worden de komende weken dagelijks gepubliceerd op de website van de Dierencoalitie.

Bron: Stichting AAP en World Animal Protection