VluchtelingenWerk Verkiezingswijzer legt partijprogramma’s langs de meetlat

Over 2 weken, op 23 mei, gaat Nederland naar de stembus voor de Europese verkiezingen. Voor vluchtelingen van groot belang, omdat steeds meer vluchtelingenbeleid door de EU wordt gemaakt. Daarom zijn de partijprogramma’s inhoudelijk beoordeeld aan de hand van tien stellingen, onder andere over toegang tot Europa, migratiedeals en zorgvuldige asielprocedures. De VluchtelingenWerk Verkiezingswijzer geeft daarmee inzicht in hoe vluchteling-vriendelijk de partijprogramma’s zijn.

Inzicht geven

Beschikbare partijprogramma’s zijn bekeken op diverse onderwerpen waaronder afspraken over toegang tot Europa, gedeelde verantwoordelijkheid en veilige routes naar bescherming. VluchtelingenWerk Nederland geeft geen stemadvies, maar wil met de Verkiezingswijzer inzicht geven waar de verschillende partijen op het gebied van vluchtelingen voor staan en hoopt zo kiezers te bewegen vluchteling-vriendelijk te stemmen.

Grote verschillen

Opvallend is dat bijna alle partijen het Europese asielbeleid willen hervormen, maar dat de manier waarop heel erg verschilt. Sommige partijen pleiten er vooral voor dat vluchtelingen buiten Europa worden opgevangen, anderen willen wel dat Europa ook haar verantwoordelijkheid neemt. Ook verschillen de partijen bijvoorbeeld over de vraag wie verantwoordelijkheid moet nemen voor de vluchtelingen die in Europa aankomen. Worden vluchtelingen in Griekenland of Italië aan hun lot overgelaten of willen de partijen dat ook andere Europese landen zich solidair tonen? Voor vluchtelingen doet het er dus ook echt toe welke partijen straks sterk uit de bus komen.

‘Niemand vlucht vrijwillig’

De verkiezingswijzer is onderdeel van de campagne ‘Niemand vlucht vrijwillig’ waarbij de verhalen van vluchtelingen centraal staan. Het accent ligt hierin op dat vluchten van alle tijden is en niemand zomaar besluit om te vluchten.

Ga naar de Verkiezingswijzer.

Bron: Vluchtelingenwerk Nederland