Vredespaleis kleurt blauw op International Human Rights Day

Het Vredespaleis wordt op 10 december vanaf 16:30 volledig blauw uitgelicht in het kader van de Internationale Dag van de Mensenrechten. Met deze actie ondersteunt het Vredespaleis de campagne van Human Rights Watch waarbij belangrijke gebouwen over de hele wereld blauw verlicht zullen worden. Andere gebouwen die maandag blauw zullen kleuren zijn bijvoorbeeld het Opera House in Sydney en het Empire State Building in New York. Het idee achter de campagne is om tijdens de Internationale Dag van de Mensenrechten meer bewustzijn te creƫren voor mensenrechten en de schending hiervan. Het Vredespaleis doet dit jaar mee aan de actie in het kader van het 70-jarig bestaan van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.

International Human Rights Day

De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens werd op 10 december 1948 vastgesteld tijdens de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Het document stelt een set van basiswaarden vast waar alle mensen uit alle naties recht op hebben. Zo stelt artikel 1 bijvoorbeeld dat alle mensen vrij, gelijkwaardig en met gelijke rechten geboren worden. De verklaring wordt gezien als een historische mijlpaal op het gebied van mensenrechten en het bevorderen van internationale vrede. Maandag 10 december 2018 bestaat de verklaring 70 jaar. Sinds 1950 wordt op 10 december gevierd dat deze verklaring is vastgesteld met de International Human Rights Day.

Het Vredespaleis

Het Vredespaleis staat internationaal bekend als icoon van vrede en recht. Het staat bovendien aan de basis van de status van Den Haag als internationale stad van vrede en recht. Het Vredespaleis huisvest het juridische hoofdorgaan van de Verenigde Naties, het Internationaal Gerechtshof. Dit hof heeft als doel om gewelddadige conflicten tussen staten te voorkomen door het internationaal recht toe te passen en conflicten op een vredige manier op te lossen of te voorkomen. Het paleis huisvest ook het Permanente Hof van Arbitrage, dat vele conflicten tussen verschillende partijen zoals staten, bedrijven en andere organisaties eveneens vreedzaam beslecht, door middel van arbitrage, een vorm van bemiddeling waarbij internationaal recht wordt toegepast.

Het blauw uitlichten van het Vredespaleis op maandag 10 december 2018 wordt mede mogelijk gemaakt door The Hague Business Agency.

Bron: Vredespaleis / Carnegie Stichting