VriendenLoterij schenkt recordbedrag, extra geld voor kinderen in armoede

1 op de 10 Nederlandse kinderen leeft in armoede volgens berekeningen van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Dat zijn 400.000 kinderen. Veel van deze kinderen zijn geen lid van een sportclub, zitten niet op muziekles, gaan niet mee met schoolreisjes of gaan op hun verjaardag niet naar school omdat ze niet kunnen trakteren. Vandaag maakt de VriendenLoterij bekend zich extra voor deze kinderen in te zetten. Zowel Stichting Jarige Job als Stichting Leergeld ontvangen een cheque van 200.000 euro en kunnen ook de komende jaren rekenen op dit bedrag.

De twee schenkingen maken onderdeel uit van de jaarlijkse giften aan goede doelen die traditiegetrouw bekend worden gemaakt tijdens de Goed Geld Gala’s van de Goede Doelen Loterijen (Nationale Postcode Loterij, Vrienden Loterij, BankGiro Loterij). De VriendenLoterij trapte vandaag de reeks gala’s af in het Scheepvaartmuseum. Onthuld werd dat de VriendenLoterij, de loterij voor gezondheid en welzijn, dit jaar -dankzij de trouwe loterijdeelnemers- een recordbedrag van 61,1 miljoen euro kan verdelen onder 54 Nederlandse goede doelen (vorig jaar 58,9 miljoen euro). Dankzij de groei is het mogelijk meer organisaties te steunen.

Stichting Jarige Job: niet meer uit schaamte je ziekmelden op je verjaardag

Eén van deze goede doelen is Stichting Jarige Job, de organisatie die zich richt op verjaardagen van kinderen die opgroeien in arme gezinnen. De verjaardag is voor een kind een belangrijke dag, een dag waarop je normaal gesproken in het zonnetje wordt gezet. Niet de dag dat je je schaamt omdat je niet kunt trakteren op school en je ouders je dan maar ziek melden. Dankzij Stichting jarige Job ontvangen ouders in de week voorafgaand aan de verjaardag van de kinderen kosteloos een verjaardagsbox thuis. In de box zitten cadeaus, slingers en traktaties voor op school. Jarige Job bereikt de doelgroep grotendeels via de Nederlandse Voedselbank en Stichting Leergeld. In 2021 wil Jarige Job alle 61.000 kinderen in de basisschool leeftijd in Nederland die opgroeien in armoede jaarlijks bereiken. De steun van de VriendenLoterij maakt verdere professionalisering van de stichting mogelijk.

Stichting Leergeld Nederland: sociale uitsluiting van kinderen voorkomen

Ook Stichting Leergeld Nederland richt zich op kinderen die opgroeien in gezinnen met minimale financiële middelen. De stichting onderscheidt zich van de andere organisaties omdat zij gezinnen die om hulp vragen thuis bezoekt. Tijdens een persoonlijk gesprek wordt de situatie van het gezin besproken en de hulpbehoefte geïnventariseerd. Waar nodig wordt verwezen naar andere hulpverlenende organisaties zoals een juridisch loket, schuldhulpverlening of maatschappelijk werk. Indien nodig geeft Leergeld aanvullende hulp in de vorm van giften in natura of vergoeding van kosten aan bijvoorbeeld clubs en scholen In 264 van de 380 Nederlandse gemeenten is een Stichting Leergeld actief. De wens is eind 2023 een landelijke dekking te hebben. De structurele steun van de VriendenLoterij is nodig om de continuïteit van het werk te garanderen en de verdere toekomstplannen te verwezenlijken.

VriendenLoterij-deelnemers maken het mogelijk

Margriet Schreuders, Hoofd Goede Doelen VriendenLoterij: “Wij kunnen de armoedeproblematiek niet oplossen. Wel kunnen wij het leven van kinderen die in Nederland in armoede opgroeien aangenamer maken en voorkomen dat zij in een sociaal isolement terecht komen. Via een reeks goede doelen, zoals Nationaal Fonds Kinderhulp en Jeugdfonds Sport en Cultuur, dragen wij al jarenlang bij aan deze groep. Ik ben blij Stichting Jarige Job en Stichting Leergeld aan dit rijtje te kunnen toevoegen om nog meer te kunnen betekenen. Dank wil ik uitspreken naar onze 528.000 VriendenLoterij-deelnemers voor hun trouwe deelname, zonder hen was dit niet mogelijk geweest”.

61,1 miljoen voor het goede doel

Dankzij de loterijdeelnemers, van ieder lot gaat de helft naar het goede doel, kan de VriendenLoterij in 2019 een totaalbedrag van 61,1 miljoen euro uitkeren aan 54 goede doelen die werkzaam zijn op het gebied van gezondheid en welzijn.Naast armoedebestrijding onder kinderen zijn er nog twee aandachtsgebieden waarvoor dit jaar extra schenkingen beschikbaar zijn: het bevorderen van taal- en leesvaardigheid van kinderen en toegang tot betaalbare medicijnen voor patiënten met een zeldzame ziekte.

Bron: VriendenLoterij

ABONNEER JE OP DE NIEUWSBRIEF

Blijf op de hoogte van het nieuws en informatie over het werk van goede doelen.