Vrouwendag 2021: vrouwelijk leiderschap in tijden van coronacrisis

In de week van 8 maart begint ieder jaar de grote conferentie van de Verenigde Naties over vrouwenrechten wereldwijd. Dit jaar voor het eerst volledig online, met duizenden vrouwen en meisjes vanuit de hele wereld, die ervaringen en expertise uitwisselen en elkaar inspireren.

intvrouwendag

De conferentie staat in het teken van vrouwelijk leiderschap, omdat het juist in deze tijden van coronacrisis van essentieel belang is dat vrouwen niet alleen gezien en gehoord worden, maar aan de tafels zitten waar besluiten worden genomen. Dit jaar worden vrouwen die de leiding genomen hebben om de gevolgen van de crisis te bestrijden in het zonnetje gezet, en regeringen worden opgeroepen om met spoed iets te doen tegen de structurele ondervertegenwoordiging van vrouwen in besluitvorming.

Bron: UN Women Nederland