Week van Het Vergeten Kind 2018

Van 29 januari tot en met 4 februari vindt de Week van het Vergeten Kind 2018 plaats. Tijdens deze week staat steeds een specifiek thema centraal rondom kwetsbare kinderen. De Week van het Vergeten Kind bestaat sinds 2014.

Wat houdt de Week van het Vergeten Kind in?

Een week lang vraagt Het Vergeten Kind aandacht voor kwetsbare kinderen door het hele land, om zo een urgent probleem of een belangrijk onderwerp op de maatschappelijke en/of politieke agenda te plaatsen. Zo heeft de organisatie de afgelopen jaren campagne gevoerd voor betere leefomstandigheden van kinderen in opvanglocaties, pleegouders geworven en gestreden voor eigen rechten van kinderen in de vrouwen- en maatschappelijke opvang. Het Vergeten Kind geeft deze kinderen een stem en laten ze zelf ook hun verhaal vertellen. Dit doen zij door het organiseren van verschillende activiteiten.

Thema 2018

Dit jaar is het thema 'Een klein gebaar van echte aandacht'. Tijdens deze campagne roept het Vergeten Kind Nederland op om kwetsbare kinderen te steunen door een lief bericht te sturen. Van alle berichten maken ze één lange supportsjaal. Ook staan er leuke activiteiten gepland. Naast deze activiteiten voeren ze ook actief campagne om aandacht te vragen voor de situatie van de ruim 100.000 kinderen in Nederland die geen fijne thuissituatie hebben.

Er zijn in Nederland ruim 100.000 kinderen die opgroeien in gezinnen met meervoudige problemen. Bij bijna 55.000 kinderen gaat het zodanig mis, dat thuiswonen niet meer mogelijk is. Uit het onderzoek 'de kracht van aandacht' blijkt dat juist de kinderen die het al moeilijk hebben, minder steun ervaren van volwassenen om zich heen. Daar waar ouders geen veilige basis kunnen bieden, is het extra belangrijk dat andere volwassen positieve aandacht geven. En dit gebeurt te weinig.

Uit internationaal onderzoek blijkt ook dat oprechte aandacht van volwassenen de veerkracht van kinderen vergroot en (effecten van) stress vermindert. Jongeren met een lastige thuissituatie geven aan dat ze willen dat er met meer aandacht naar hen geluisterd wordt, dat kleine alledaagse dingen er echt toe doen en dat stabiliteit en continuïteit in het contact met volwassenen van belang is. Positieve aandacht is dus een beschermende factor in de ontwikkeling van een kind, waardoor het zich beter kan ontwikkelen en volwaardig mee kan doen in de maatschappij.

Bron: Het Vergeten Kind

ABONNEER JE OP DE NIEUWSBRIEF

Blijf op de hoogte van het nieuws en informatie over het werk van goede doelen.