Wildgroei aan verkeersborden

Nederland telt maar liefst 6 miljoen verkeersborden, waarvan ongeveer de helft wettelijk is. Als weggebruiker wil je op basis van verkeersborden in één oogopslag zien wat er van je verwacht wordt. Herkenbaarheid en zichtbaarheid zijn daarbij erg belangrijk. Daarom pleit Veilig Verkeer Nederland voor meer uniformiteit.

Onnodige verkeersborden

Maar liefst 20% van alle verkeersborden is overbodig. Er wordt bijvoorbeeld gebruik gemaakt van extra variaties op bestaande borden, zogenoemde expertborden. Zo'n goedbedoeld nieuw bord kan een averechts effect hebben wanneer deze voor verwarring zorgt. Ook maken de extra borden het verkeer minder onoverzichtelijk: door ruimtegebrek plaatsen wegbeheerders soms meerdere expertborden naast of onder elkaar.

Ontbrekende en onzichtbare verkeersborden

Zo'n 4% van de 3 miljoen wettelijke verkeersborden is verouderd, niet goed zichtbaar of ontbreekt helemaal. Ze staan bijvoorbeeld scheef, er hangen takken voor of de bedrukking is vervaagd.

"Het gevolg kan zijn dat mensen een weg inrijden die ze niet mogen inrijden doordat ze een bord niet zien. Dan komen ze andere verkeersdeelnemers tegen die daar wél inrijden en dat kan tot hele gevaarlijke situaties leiden" aldus woordvoerder Rob Stomphorst van VVN.

Een voorbeeld van een ontbrekend bord is dat er in sommige situaties wel een beginbord is geplaatst, maar dat het bijbehorende eindbord hier niet op volgt.

Landelijke centrale database

Doordat de borden worden geplaatst door veel verschillende wegbeheerders, zoals Rijkswaterstaat, provincies en gemeenten, is het soms lastig het overzicht te bewaren. Om de wettelijke verkeersborden in kaart te brengen en bij te houden worden alle wettelijke verkeersborden verzameld binnen een landelijke centrale database van platform ISPM (Intelligent Public Space Management). Een mooie ontwikkeling, waarmee het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en wegbeheerders een bijdrage willen leveren aan de verkeersveiligheid. Daarnaast roept VVN wegbeheerders op het gebruik van niet-wettelijke verkeersborden te matigen en monitoren.

Bron: Veilig Verkeer Nederland