WWF: Diepzeemijnbouw is onnodig: technologie en recycling zijn de oplossing

De vraag naar mineralen voor de overgang van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare energiebronnen en batterijopslag, kan met maar liefst 58% worden verminderd. Dat is mogelijk door innovatie in hernieuwbare technologie en recycling, zo blijkt uit onderzoek in opdracht van WWF. Dat is goed nieuws, want zo kan schadelijke nieuwe grondstofwinningsindustrie in de diepzee worden voorkomen.

In een nieuw rapport, The Future Is Circular: Circular Economy and Critical Minerals for the Green Transition, toont een van Europa’s grootste onderzoeksorganisaties SINTEF modellen waaruit blijkt dat de vraag naar kritische mineralen van nu tot 2050 aanzienlijk kan worden verminderd: tussen 20% en 58%! Het is mogelijk met behulp van nieuwe technologie, modellen voor de circulaire economie en door recycling.

Energietransitie niet ten koste van ecosystemen

"De mijnbouwindustrie en haar investeerders proberen de bezorgdheid over de klimaatcrisis aan te wenden om winst te maken met diepzeemineralen. WWF heeft dit onderzoek laten uitvoeren om een op wetenschappelijke gegevens gebaseerd tegenargument te bieden. We moeten dringend overschakelen van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare energie, maar niet ten koste van uitgestrekte, ongerepte, biodiverse ecosystemen in de diepzee, die ook belangrijke koolstofopslagplekken zijn", zegt Jessica Battle, leider van WWF’s ‘No Deep Seabed Mining Initiative’.

Een vermindering van 30% voor alle onderzochte kritische mineralen - nikkel, mangaan, kobalt, koper, platina, lithium en zeldzame aardelementen - kan worden bereikt door de toepassing van nieuwe hernieuwbare technologieën. Verminderingen zijn vooral opmerkelijk voor kobalt, nikkel en mangaan, waar 40 tot 50% van de vraag naar mineralen kan worden verminderd door over te schakelen op solid-state (vaste stof) en lithium-ijzerfosfaatbatterijen.

Circulair is de oplossing

Modellen voor een circulaire economie kunnen de vraag nog eens met 18% verminderen. Dit kan op korte termijn worden bereikt door de levensduur van technologieën tussen nu en 2030 te verlengen, en naarmate de voorraden kritische mineralen groeien, kan meer aan de vraag worden voldaan door recycling. In 2050 kan waarschijnlijk aan alle nieuwe vraag naar mineralen worden voldaan door middel van een circulaire economie.

Uit het onderzoek blijkt ook dat aan de vraag op korte en middellange termijn kan worden voldaan met de huidige mineralen die op het land worden gewonnen reserves. Wel wordt benadrukt dat deze moeten worden beheerd met regels en richtlijnen voor sociale en milieuverantwoordelijkheid, zoals het Initiative for Responsible Mining Assurance (IRMA).

Gezondheid oceanen niet verder aantasten

"De bestaande druk op de oceanen en het feit dat de diepzee een groot aantal onontgonnen en onbestudeerde ecosystemen bevat, betekenen dat te allen tijde uiterste voorzichtigheid geboden is. In plaats van extra stressfactoren toe te voegen die de gezondheid van de oceanen verder aantasten, moeten we prioriteit geven aan de bescherming en het herstel van de oceanen. Gezonde oceanen helpen in onze strijd tegen klimaatverandering en kunnen de mensheid in de toekomst sociale, economische en culturele voordelen bieden," aldus Battle.

Verbod op diepzeemijnbouw

Carl Königel, adviseur Public Affairs bij WWF-Nederland: "Dit rapport laat zien dat we de diepzee met rust kunnen laten als we nu wereldwijd volledig inzetten op een circulaire economie waarin we metalen en mineralen recyclen. Gelukkig zijn steeds meer landen voor een moratorium of zelfs een verbod op diepzeemijnbouw, zoals Duitsland, Frankrijk, Spanje, Chili, Palau en Nieuw-Zeeland."

Bron: WNF