Donateursvertrouwen

Ieder kwartaal meet onderzoeksbureau WWAV het donateursvertrouwen onder het Nederlandse publiek.

Het Nederlandse Donateurspanel (NDP) meet driemaandelijks de index voor het donateursvertrouwen in goede doelen. De index van het donateursvertrouwen wordt driemaandelijks bepaald door het Nederlandse Donateurspanel en geeft aan hoe het staat met het vertrouwen in goede doelen. De index wordt bepaald op basis van vijf vragen; over het geefklimaat, over de geefbereidheid en over het imago van goede doelen.

Een cijfer voor het vertrouwen

Een vraag die al sinds 2015 in het onderzoek gesteld wordt, is: 'Hoeveel vertrouwen heeft u in goede doelen in
Nederland?'
In de meting van maart geeft het panel het vertrouwen een 7,2. Dit is ook het gemiddelde dat afgelopen jaar
gegeven werd. In het derde kwartaal van 2015 is dit voor het eerst gevraagd. Toen scoorde het
vertrouwen een 6,4. Dat is dan ook gelijk het laagste cijfer dat we gemeten hebben. Het vertrouwen
is sindsdien stijgende.

Lees hier het meest recente rapport van maart 2021.