Donateursvertrouwen

Ieder kwartaal meet onderzoeksbureau WWAV het donateursvertrouwen onder het Nederlandse publiek.

Het Nederlandse Donateurspanel (NDP) meet de index voor het donateursvertrouwen in goede doelen. De index voor het donateursvertrouwen geeft aan in hoeverre het beter of slechter gaat met het vertrouwen in goede doelen. De index wordt samengesteld op basis van drie factoren; het geefklimaat, de geefbereidheid en de ontwikkeling van het imago van goede doelen.

In dit rapport leest u de laatste ontwikkelingen rondom het donateursvertrouwen in Nederland. De feiten en cijfers van het derde kwartaal van 2018 is vergeleken met voorgaande metingen van het Nederlands Donateurspanel (NDP).

Dit kwartaal is de respondenten gevraagd naar hun mening over de wijze waarop goede doelen hen benaderen voor een gift. Welke manier vinden zij het prettigst, welke juist onprettig? Twee jaar geleden is deze vraag ook gesteld. Zijn er belangrijke veranderingen zichtbaar? Inmiddels zijn er enkele nieuwe manieren om te doneren, hoe staat het panel daar tegenover?