Donateurspanel

Ieder kwartaal meet onderzoeksbureau WWAV het donateursvertrouwen onder het Nederlandse publiek.

Het Nederlandse Donateurspanel (NDP) kijkt elke drie maanden naar hoe mensen in Nederland denken over het geven aan goede doelen. Dit noemen we het donateursvertrouwen. De index van het donateursvertrouwen wordt bepaald op basis van vijf vragen die gaan over het geefklimaat, over de geefbereidheid en over het imago van goede doelen.


Donateursvertrouwen is stijgend

Het vertrouwen van donateurs is stijgend ten opzichte van 2022. Dit komt naar voren uit het meest recente onderzoek van het Nederlands Donateurspanel (NDP)* dat in maart 2023 plaatsvond. Het onderzoek concentreerde zich vooral op de vraag in hoeverre mensen hebben gedoneerd voor de slachtoffers van de aardbeving in Turkije en Syrië.


Lees hier het meest recente rapport van maart 2023.

*Het Nederlands Donateurspanel (NDP) is een groep mensen die regelmatig deelneemt aan onderzoeken over donateurschap en goede doelen.