Donateursvertrouwen

Ieder kwartaal meet onderzoeksbureau WWAV het donateursvertrouwen onder het Nederlandse publiek.

Het Nederlandse Donateurspanel (NDP) meet de index voor het donateursvertrouwen in goede doelen. De index voor het donateursvertrouwen geeft aan in hoeverre het beter of slechter gaat met het vertrouwen in goede doelen. De index wordt samengesteld op basis van drie factoren; het geefklimaat, de geefbereidheid en de ontwikkeling van het imago van goede doelen.

In dit rapport leest u de laatste ontwikkelingen rondom het donateursvertrouwen in Nederland. De feiten en cijfers van het laatste kwartaal van 2018 is vergeleken met voorgaande metingen van het Nederlands Donateurspanel (NDP).

Dit kwartaal is de respondenten gevraagd terug te blikken op 2018 en vooruit te kijken naar 2019. Welke fondsenwervende activiteiten zijn het donateurspanel bijgebleven? Waar heeft men aan bijgedragen afgelopen jaar? Welke onderwerpen mogen in 2019 extra aandacht krijgen? Zijn er trends de ontdekken?