Feiten & Cijfers

Nederland kent een lange traditie van goeddoen. Het grootste deel van de Nederlanders geeft aan maatschappelijke doelen. Bovendien zetten honderdduizenden vrijwilligers en andere betrokkenen hun tijd, kennis en netwerken in om samen met goede doelen maatschappelijke vraagstukken op te lossen.

Goede doelen zoeken oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken waar de overheid soms weinig of geen aandacht voor heeft. Vandaar dat goede doelen heel belangrijk zijn voor onze maatschappij. Goede doelen zijn zich dan ook erg bewust van deze verantwoordelijkheid en van het belang om deskundig, onafhankelijk, kostenbewust, transparant en eerlijk te handelen.

Feiten Cijfers visual

Donateurs moeten erop kunnen vertrouwen dat hun steun goed terechtkomt en daarom zijn goede doelen duidelijk over wat ze doen en hoe. De brancheorganisatie Goede Doelen Nederland doet elk jaar onderzoek naar de ontwikkelingen in de sector: hoeveel is er besteed aan maatschappelijke doelen, wat is de steun uit de samenleving, wat is er bereikt? In de Feiten & Cijfers lees je per jaar wat er in de goede doelen sector is gebeurd.

De verantwoording over de inkomsten en bestedingen van goede doelen wordt jaarlijks gecontroleerd door de accountant. De externe toezichthouder, het CBF, controleert of goede doelen met een CBF-keurmerk zich houden aan de eisen van de Erkenningsregeling.

EEN WOORD VOORAF

De Feiten & Cijfers 2022 geven ons een beeld van wat er in dat jaar is gebeurd in de goede doelen sector en hoe organisaties zich ontwikkelen, afhankelijk van hun specifieke omvang en focus.

MEER BESTEED AAN MAATSCHAPPELIJKE DOELEN

In 2022 besteedden de deelnemende goede doelen 12,5% meer aan maatschappelijke doelen. Ondanks de uitzonderlijk hoge inflatie van gemiddeld 10% gedurende 2022, is de reële waarde van de bestedingen op peil gebleven en zelfs licht gestegen. De aard van de doelbestedingen ten opzichte van 2021 is nagenoeg hetzelfde, waarbij het grootste deel, namelijk 89%, werd besteed aan directe dienst- en hulpverlening. Deze cijfers laten zien dat goede doelen vastberaden zijn om hun doelen te bereiken en een positieve impact op de maatschappij te hebben.

INKOMSTEN LICHT GESTEGEN

De inkomsten stegen ten opzichte van 2021 met 11%, met de grootste toename van 12% bij grote goede doelen. Ongeveer 70% van de inkomsten kwam van particuliere giften en subsidies. Voor kleine en middelgrote organisaties vormden particuliere giften en donaties de helft van hun totale inkomsten.

STEUN UIT DE SAMENLEVING

De inzet van miljoenen Nederlanders als donateur, vrijwilliger, of collectant is van onschatbare waarde voor goede doelen. Deze betrokkenheid bij goede doelen bleef stabiel. Ondanks economische uitdagingen konden goede doelen rekenen op de steun van het publiek, zowel in het geven van tijd als financiële steun.