Over ons

Goededoelen.nl wil aan dit publieksvertrouwen bijdragen met feiten en informatie over de rol en het werk van goededoelorganisaties. De website geeft uitleg over toezicht en afspraken in de sector, biedt inzicht in de resultaten van goede doelen, geeft informatie over manieren van geven en werken bij goede doelen.

Goededoelen.nl is een initiatief van Goede Doelen Nederland. De goede doelen op goededoelen.nl zijn lid van Goede Doelen Nederland, brancheorganisatie van goede doelen. Het betreft goede doelen op het gebied van gezondheid, welzijn & cultuur, internationale hulp en natuur, milieu & dierenwelzijn. Meer informatie over de brancheorganisatie is te vinden op de website van Goede Doelen Nederland. Vermelding op goededoelen.nl is mogelijk voor organisaties die lid zijn van Goede Doelen Nederland.

Redactie

De redactie is in handen van Goede Doelen Nederland. De redactie streeft naar een zorgvuldige controle van de informatie die zij op de website plaatst, zodat de informatie actueel, nauwkeurig, feitelijk juist en dus betrouwbaar is. Goede Doelen Nederland gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens van haar leden en klanten en handelt binnen de grenzen van de wet, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Avg). Klik hier voor Privacyverklaring van Goede Doelen Nederland.

Voor vragen of opmerkingen over de inhoud van de website, kunt u contact opnemen via info@goededoelennederland.nl. Goede Doelen Nederland behandelt uw vraag of opmerking vertrouwelijk. Uw adresgegevens gebruikt Goede Doelen Nederland alleen voor het doel waarvoor u ze heeft gegeven. Goede Doelen Nederland gaat niet in op beledigende reacties. Voor vragen over een specifiek goed doel, kunt u contact opnemen met het goede doel zelf.

De publicatie van gegevens van de goede doelen op deze website is tot stand gekomen door een samenwerking tussen Goede Doelen Nederland en het CBF Toezichthouder Goede Doelen.